09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii februarie 2017

//
Comentariu0

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii februarie 2017
și decizia grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți privind atribuirea contractelor

Nr.d/o Data Ora Tematica Operatori economici participanți Contracte atribuite

(suma în lei fără TVA/cu TVA)

1.        07.02.2017 10-00 Concurs ”Servicii pentru reparația  automobilelor și pieselor de schimb conform necesităților Primăriei mun.Bălți (DEC)” SRL”Șangrila-Grup„

SA”DAAC Hermes”

SRL”Șangrila-Grup„

 100 000,00 / 120 000,00

2.        08.02.2017 10-00 ConcursServicii de alimentare a persoanelor social-vulnerabile pe a.2017 (incepînd cu 01.03.2017 pînă la 30.11.2017 cu excepția lunilor iulie și august) conform necesităților DASPF a Primăriei mun.Bălți SA ”Incomlac” Grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți a decis anularea procedurii de achiziție din motivul descalificării operatorului economic (termenul expirat al certificatului eliberat de IFS) SA ”Incomlac”, care a prezentat oferta pentru poziția ”Servicii de alimentare a persoanelor social-vulnerabile microraionul – „Centru” din mun.Băți” și lipsa ofertelor la poziția ”Servicii de alimentare a persoanelor social-vulnerabile raionul „Pămînteni” din mun.Bălți”. Procedura se va repeta.
3.        09.02.2017 10-00 Concurs “(Repetat) Servicii de perfectare, organizare și desfășurare a licitațiilor funciare; pentru realizarea dreptului de a încheia contractul de locațiune; pentru comercializarea complexului de bunuri imobile neutilizate conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Rilici-Compani” SRL ”Rilici-Compani”

166 666,67 / 200 000,00

4.        15.02.2017 10-00 Concurs ”Sevicii de deservire a programelor conform necesităților DÎTS a Primariei mun.Bălți” SRL ”Mobiastrum”

SRL ”Iumas Link”

SRL”Real-Progres”

SRL ”Mobiastrum”

SRL”Real-Progres”

96 600,00 / 115 920,00

(suma contractelor pe loturi

pentru anul 2017)

5.        16.02.2017 10-00 Concurs ”Servicii de reparație și deservire a utilajului tehnologic, servicii de reparație și marcare a aparatajului de balanță conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Lavix”

SRL ”Ecolux” SC

SRL ”Lavix”

83 333,34 / 100 000,00

6.        17.02.2017 10-00 Concurs ”(Repetat) Servicii de alimentare a persoanelor social-vulnerabile pe a.2017 (incepînd cu luna martie pînă la 30.11.2017 cu excepția lunilor iulie și august) conform necesităților DASPF a Primăriei mun.Bălți” SA ”Incomlac”

 

SA ”Incomlac”

 249 874,56 / 299 904,00

7.        20.02.2017 10-00 Concurs “Achiziționarea colposcopului pentru IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți” conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Endochirurgie”

SRL ”Labromed Laborator”

SRL ”GBG-MLD”

FPC ”Sogno” SRL

Grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți a decis anularea procedurii din motivul prezentării ofertelor incomplete de către toți operatorii economici și repetarea acesteia.
8.        23.02.2017 10-00 Concurs ”Lucrări de reparație capitală a fațadei clădirii centrale a IMSP ”Centrul Stomatologic Municipal Bălți” conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Agrusucon Plus”

SRL ”EdilConsLenic”

SRL ”Constructiv Grup”

SRL ”Balved-Construct”

ÎI ”Lipovan-Vectra”

SRL ”Marsharcon”

SRL ”Clemantin”

ÎI ”Titov”

ÎI ”V.Dubina”

Grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți a decis anularea procedurii în conformitate cu art.67 lit.(d) din Legea Nr.131 privind achizițiile publice: valoarea inclusă în propunerea financiară, depăşește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice. Procedura se va repeta.
9.        24.02.2017 10-00 Licitație publică ”Prestarea serviciilor privind determinarea hotarelor şi suprafeţelor terenurilor ocupate de case de locuit cu multe etaje; prestarea serviciilor privind delimitarea terenurilor domeniului public al municipiului Bălți conform necesităților Primăriei mun.Bălți” ÎM ”Biroul de Arhitectură și Sistematizare”  Grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți a decis anularea procedurii din motivul prezentării ofertei incomplete de către ofertant și lipsă de concurență. Procedura se va repeta.
10.    27.02.2017 09-00 Concurs “Achiziționarea cadourilor (suvenire) pentru petrecerea măsurilor culturale și sportive conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Asinv”

SRL ”Debra Studio Design”

 

SRL ”Asinv”

83 135,19 / 99 778,50

11.    28.02.2017 10-00 Licitație publică ” Achiziționarea semafoarelor și a lucrărilor de instalare conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Netsistem”

SRL ”Semafor-Service”

SA ”Compania Electrică”

SRL ”Netsistem”

874 859,28 / 1 049 831,14

1 654 469,04 / 1 985 433,64

10.03.2017 @ 17:04

Lasă un Răspuns