09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii decembrie 2017

//
Comentariu0

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii DECEMBRIE 2017
 și decizia grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți privind atribuirea contractelor

Nr.

d/o

Data Ora Tematica Operatori economici participanți Contracte atribuite

(suma în lei fără TVA/cu TVA)

1.        01.12.2017 10-00 Licitație publicăProduse alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada semestrului I anul 2018 conform necesităților Direcției Învățămint,Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Vlados-Com”

SRL ”Baguette”

SRL ”V.A.Struc”

SRL ”Lariat-Prim”

SRL ”Baiur-Agro”

SC ”Alim-Total” SRL

SRL ”Lovis-Angro”

SRL ”Augur- Perla”

SRL ”Slavena-Lux”

SRL ”Prodagrotrade”

SA ”Combinatul de pîine din Bălți”

SRL ”Carnex”

SA ”Fabrica de unt din Florești”

SA ”Incomlac”

SA ”Lactis”

SRL ”Fabi&Lina”

SRL ”Carnprodlux”

SRL ”Sija-Prim”

SRL ”Rogob”

 SRL ”Alim-Total” (13 poziții)

770 033,50 / 894 743,00

SRL ”Prodagrotrade” (5 poziții) 93 212,70 / 110 390,00

SRL ”V.A.Struc” (4 poziții)

119 320,00 / 143 220,00

SA ”Combinatul de pîine din Bălți” (2 poziții)

226 185,20 / 244 300,00

SRL ”Baguette” (9 poziții)

920 133,25 / 1 104 062,00

SA ”Fabrica de unt din Florești” (1 poziție)

1 161 440,00 / 1 254 400,00

SA ”Lactis” (3 poziții)

1 500 370,00 / 1 664 980,00

SRL ”Carnprodlux” (3 poziții)

2 029 100,00 / 2 434 920,00

SA ”Incomlac” (2 poziții)

2 129 200,00 / 2 299 000,00

2.        01.12.2017 10-00 Licitație publicăProduse petroliere pentru a.2018 conform necesităților direcțiilor și secțiilor Primăriei mun.Bălți”  

SRL ”Datario”

SRL ”Lukoil-Moldova”

SRL ”Petrom-Moldova”

 

 SRL ”Lukoil-Moldova”

439 238,69 / 526 981,46

3.        04.12.2017 10-00 ConcursAchiziționarea tehnicii de calcul conform necesităților aparatului Primăriei mun.Bălți” SRL ”Intunexx Pure Tehnology”

SRL ”BTS Pro”

SRL ”BASM”

SRL ”Real-Progres”

 ”Real-Progres” SRL (2 poziții) 42 750,00 / 51 300,00

SRL ”BASM” (2 poziții)

10 670,00 / 12 804,00

SRL ”BTS Pro (5 poziții)

109 283,36 / 131 140,00

4.        06.12.2017 10-00 Concurs(repetat) Achiziționarea utilajului de uz casnic (electrocasnice) conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport  a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Intunexx Pure Tehnology”

SRL ”Dagaz&Fehu”

SRL ”BASM”

 ”Dagaz&Fehu” SRL (2 poziții)

68 656,4997 / 82 387,80

SRL ”BASM” (3 poziții)

65 712,00 / 78 858,60

5.        12.12.2017 10-00 ConcursExecutarea lucrărilor de „Extindere a rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălți” conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”NetSistem”

SRL ”Mavlalux Electric”

SA ”RED-Nord”

SA ”Electromontaj-Nord”

 Grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți a decis anularea procedurii conform art.67 lit. (d) din Legea Nr.131 privind achizițiile publice: au fost depuse numai oferte necorespunzătoare, care nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire.

Procedura va avea loc repetat.

6.        14.12.2017 10-00 Licitație publicăProduse alimentare (legume, fructe, ouă) pentru instituțiile preșcolare pentru perioada trimestrului I, anul 2018 conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport  a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Vlados-Com”

SRL ”Lovis-Angro”

SRL ”Baguette”

SC ”Alim-Total” SRL

SRL ”Slavena-Lux”

SRL ”Dant Agro”

ÎI ”Snejana Cebotari”

SRL ”Alim-Total” (3 poziții)

108 760,00 / 117 450,00

ÎI ”Snejana Cebotari” (7 poziții) 606 555,00 / 687 800,00

SRL ”Dant-Agro” (1 poziție)

210 000,00 / 252 000,00

SRL ”Baguette” (5 poziții)

470 230,00 / 535 480,00

7.        14.12.2017 10-00 ConcursLucrări de ”Renovare a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă și a sistemului de canalizare a blocurilor sanitare în grupele de copii în instituția preșcolară de tip sanatorial antituberculoză, grădinița-creșă Nr.16 ”Bucuria” din mun.Bălți” SRL ”Energia”

SRL ”Monsancons”

SRL ”Alexei Construct”

SRL ”Vladmih Company”

Grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți a decis anularea procedurii conform art.67 p.1 lit. (a) din Legea Nr.131 privind achizițiile publice: nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei și numărul de ofertanţi/candidaţi este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură.

Procedura va avea loc repetat.

8.        15.12.2017 10-00 Licitație publicăLucrări de construcție și amenajare a obiectului ,,Azil pentru adăpostirea pisicilor și cîinilor fără adăpost” din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 189 din mun. Bălți conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Comalion LCA”

SA ”Constructorul”

SRL ”Marsharcon”

SRL ”Marsharcon”

 5 206 707,93 / 6 248 049,52

9.        19.12.2017 10-00 Licitație publicăSevicii de organizare a alimentației  gratuite a elevilor din instituțiile de învățămînt pentru perioada ianuarie-martie a.2018 conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport” ÎM ”Aprovizionare” ÎM ”Aprovizionare”

2 573 823,95 / 2 573 823,95

18 861 382,08 / 21 448 090,33

01.02.2018 @ 14:33

Lasă un Răspuns