09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii august 2017

//
Comentariu0

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii august 2017
 și decizia grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți privind atribuirea contractelor

Nr.d/o Data Ora Tematica Operatori economici participanți Contracte atribuite

(suma în lei fără TVA/cu TVA)

1.        15.08.2017 10-00 Licitație publică (procedură repetată) ”Achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă pentru copii conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Power Team”

SRL ”Altaprim”

SRL ”Power Team”

696 065,00 / 835 278,00

2.        15.08.2017 10-00 ConcursServicii de proiectare a lucrărilor de ”Reparație capitală a părții carosabile a str.Decebal din mun.Bălți (de la str.Ștefan cel Mare pînă la str-la M.Costin) cu extinderea platformei drumului” conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SA ”Intexnauca” SA ”Intexnauca”

294 254,00 / 353 104,80

3.        15.08.2017 10-00 Negociere fără publicare ”Lucrări de reparație capitală a cantinei în Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” din mun.Bălți conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport al Primăriei mun.Bălți” SRL ”Clemantin” SRL ”Clemantin”

132 291,55 / 158 749,86

4.        15.08.2017 11-00 Concurs ”Lucrări de reparație capitală a terenului sportiv în Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din mun.Bălți (str.Sfîntul Nicolai, 98/A) conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport al Primăriei mun.Bălți” SRL ”Danlevita”

 

În urma examinării și evaluării ofertei, Grupul de lucru a decis anularea procedurii din lipsă de concurență, în conformitate cu cu art.67 (a) din Legea Nr.131 privind achizițiile publice: nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei și numărul de ofertanţi/candidaţi este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură. Procedura va avea loc repetat.
5.        22.08.2017 10-00 Concurs „Lucări de reparație capitală a elementelor de construcții  în grădinița pentru copii nr. 1 de pe str. Conev,19 din mun. Bălţi, conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport al Primăriei mun.Bălți” SRL ”Blaved-Construct”

SRL ”Danlevita”

SRL ”Vladmih Company”

SRL ”Blaved-Construct”

600 201,18 / 720 241,41

6.        23.08.2017 10-00 Concurs ”Lucrări de reparație capitală a acoperișului grădiniței de copii Nr.29 din mun.Bălți conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Blaved-Construct”

SRL ”Danlevita”

SRL ”Stromacom”

SRL ”Pandanus”

SRL ”Profact Construct”

SRL ”Blaved-Construct”

657 750,02 / 789 300,02

7.        29.08.2017 10-00 Licitație publică ”(repetat) Lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare, schimbarea rețelelor de apă și canalizare în LT ”G.Coșbuc” din mun.Bălți conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Monsancons”

 

SRL ”Monsancons”

1 377 341,80 / 1 652 810,16

8.        29.08.2017 10-00 Licitație publică ”Achiziționarea cărbunelui  pentru perioada de încălzire toamnă-iarnă a.2017-2018 conform necesităților Primăriei mun.Bălți (Direcția Învățămînt,Tineret și Sport; Secția Cultură; Centrul Militar)” SRL ”Auto-Internațional”

SRL ”M.Crisco”

SRL ”Sistembloc Construct”

 

SRL ”Sistembloc Construct”

257 781,841 / 309 338,50

4 015 685,391 / 4 818 822,75

18.09.2017 @ 02:07

Lasă un Răspuns