09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii aprilie 2017

//
Comentariu0

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii aprilie 2017
 și decizia grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți privind atribuirea contractelor

Nr.d/o Data Ora Tematica Operatori economici participanți Contracte atribuite

(suma în lei fără TVA/cu TVA)

1.        04.04.2017 10-00 Cererea ofertelor de prețuri(Procedură repetată)

“Achiziționarea produselor alimentare (ouă de pasăre dietetice) pentru perioada trimestrului II al anului 2017 conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți”

S.R.L. “Dant-Agro”

S.R.L. “Lovis Angro”

S.R.L. “DANT-AGRO”

174 000,00/ 208 800,00

2.        13.04.2017 10-00 Cererea ofertelor de prețuri

Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocurilor A,B ale Școlii de Arte Plastice din mun.Bălți conform necesităților Secției Cultură a Primăriei mun.Bălți”

S.R.L. “F.P.C. Faitec-M”

S.R.L. “Icons – Prim”

S.A. “Constructorul”

S.R.L. “S.C. Imvilpex”

S.R.L. “Aflux-Prim”

S.R.L.” Blaved– Construct”

S.R.L. “Clemantin”

S.R.L.”Pandanus”

S.R.L. “Sapsanix-Grup”

S.R.L. “Stromacom”

S.A. “Constructorul”

672 047,69/ 806 457,23

 

3.        18.04.2017 14-00 Cererea ofertelor de prețuri

“Lucrări de reparație capitală complexă a grădiniței-creșă Nr.2 din mun.Bălți conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți”

Srl “Clemantin”

S.R.L.”Drostal”

S.R.L. “Blaved – Construct”

S.R.L. “Pandanus”

S.R.L. “Priminstalgaz”

S.R.L. “Vladmih Company”

Grupul de lucru, în urma examinării și evaluării ofertelor prezentate, a decis anularea procedurii în conformitate cu art.67 lit.(c) din Legea Nr.131 privind achizițiile publice ”în cazul achiziţiilor publice de lucrări, valoarea totală a fiecărei oferte este mai mică cu cel puțin 15% decît valoarea estimată a lucrărilor, calculată în conformitate cu prevederile legislației”. Procedura va avea loc în mod repetat.
4.        20.04.2017 10-00 Licitație publică (procedură repetată)

“Achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă pentru copii conform necesităților Primăriei mun.Bălți”

Î.I. “Danuţa Iurii”

S.R.L. “S.C. A.S. Vest Grup”

Grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți, a decis anularea procedurii din motivul  prezentării ofertei incomplete al operatorului economic ÎI „DANUȚA IURII” și prețului majorat al ofertei a operatorului economic SC”A.S.Vest Grup” SRL și repetarea acesteia.
5.        20.04.2017 11-00 Cererea ofertelor de prețuri

“Lucrări de schimbare a geamurilor în Școala Sportivă nr.1 din mun.Bălți conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport al Primăriei mun.Bălți”

S.R.L.”Calibcom“

S.R.L.”S.C. Plastexim – Nord”

Î.I. “Lipovan-Vectra”

Grupul de lucru, în urma examinării și evaluării ofertelor prezentate, a decis anularea procedurii în conformitate cu art.67 lit.(c) din Legea Nr.131 privind achizițiile publice ”în cazul achiziţiilor publice de lucrări, valoarea totală a fiecărei oferte este mai mică cu cel puțin 15% decît valoarea estimată a lucrărilor, calculată în conformitate cu prevederile legislației”. Procedura va avea loc în mod repetat.
6.        21.04.2017 10-00 Licitație  publică
“Achiziționarea echipamentului rutier (utilaj pentru întreținerea drumurilor) conform necesităților Primăriei mun.Bălți”
S.R.L. “Auto-Prezent” Grupul de lucru, în urma examinării și evaluării ofertei prezentate, a decis anularea procedurii în conformitate cu art.67 lit.(a) al Legii Nr.131 privind achizițiile piblice: ”nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei și numărul de ofertanţi/candidaţi este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură” . Procedura va fi anunțată repetat.
7.        25.04.2017 10-00 Cererea ofertelor de prețuri  (Procedură repetată)

“Achiziționarea produselor alimentare (ficat de găină congelat) pentru perioada mai-iunie al anului 2017 conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți”

Nu au fost depuse oferte. Grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți a decis anularea procedurii din motivul neprezentării ofertelor.
8.        25.04.2017 10-00 Cererea ofertelor de prețuri  (Procedură repetată)

“Achiziționarea colposcopului pentru IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți” conform necesităților Primăriei mun.Bălți”

S.R.L. “F.C.P.C. Datacontrol”

S.R.L.”Gbg-Mld “

S.R.L.”Medexim “

S.R.L.”Romedcom”

S.R.L.”Gbg-Mld “

154 100,00/184 920,00

9.        25.04.2017 10-00 Licitație  publică

“Lucrări de înființare a cimitirului orășenesc nou în cartierul ”Molodovo” (etapa I) conform necesităților Primăriei mun.Bălți”

SRL „VipartPlus” Grupul de lucru, în urma examinării și evaluării ofertei prezentate, a decis anularea procedurii în conformitate cu art.67 lit.(a) al Legii Nr.131 privind achizițiile piblice: ”nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei și numărul de ofertanţi/candidaţi este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură” . Procedura va fi anunțată repetat.

       1 000 147.69 / 1 200 177.23

12.05.2017 @ 18:48

Lasă un Răspuns