09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Informația privind loturile vîndute la licitația „cu strigare” de vînzare a dreptului de încheiere a contractului de locațiune a încăperilor din 28.06.2017

//
Comentariu0
Nr d/o Nr. lotului Amplasarea încăperii Destinația utilizării încăperii Suprafața, m2 Termenul de locaţiune Preţul iniţial, lei Preţul de vînzare, lei Nr. și data DCM
1 L17/03 Încăpere nelocativă la etajul I a Gimnaziului nr. 2 din str. M. Sadoveanu, 54 Pentru predarea artei plastice cîte 2 ore 4 zile în săptămînă, cu condiția aplicării coeficientului de piață (К4) – 0,5 51,1 1 an 950 1 050 Nr. 3/35 din 30.03.2017
2 L17/04 Încăpere neutilizată (nr. 51) în demisolul Centrului Consultativ al IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi” din str. Decebal, 101A Pentru atelier de reparație a încălțămintei, cu condiția aplicării coeficientului de piață (К4) – 1,5 11,2 3 ani 600 1 050 Nr. 4/31 din 11.05.2017
Total:     62,3   1 550 2 100  
Last updated: iulie 18, 2017 at 18:41 pm

Lasă un Răspuns