08:00 - 17:00
(0 231) 2-23-48
piața Independenței, 1

Informația privind loturile vîndute la licitația „cu strigare” de vînzare a dreptului de încheiere a contractului de locațiune a încăperilor din 19.06.2019

//
Comentariu0
Nr. d/o Nr. lotului Amplasarea

 încăperii

Destinaţia utilizării încăperii Suprafaţa, m2 Termenul de locaţiune Preţul iniţial, lei Preţul de vînzare, lei Nr. și data DCM/Nr.

procesului-verbal

1 L19/12 Încăperi nelocative, atribuite domeniului public, în incinta blocului locativ nr. 12 din str. Independenței Pentru obiect comercial, cu condiția aplicării coeficientului de piață (К4) – 10 83,2 3 ani 40 000 700 000 Nr. 1/49 din 27.03.2019.

Proces-verbal nr. 1

2 L19/11 Încăperea nr. 3 în incinta instituției preșcolare nr. 48 din str. Decebal, 144 Pentru desfășurarea orelor suplimentare de limbă engleză cu preșcolarii, cîte 1 oră, 2 zile în săptămînă, cu condiția aplicării coeficientului de piață (К4) – 0,5 48,1 2 ani 300 330 Nr. 1/48 din 27.03.2019.

Proces-verbal nr. 2

3 L19/13 Încăperi la etajul I al Centrului de Sănătate nr. 1 din str. Decebal, 101V Pentru unitate de alimentație publică cu preparare și comercializare a bucatelor, cu condiția aplicării coeficientului de piață (К4) – 1,5 44,0 1 an 4 000 6 000 Nr. 9/60 din 30.07.2015, cu modificările ulterioare.

Proces-verbal nr. 3

În total:     175,3   44 300 706 330  
Last updated: iulie 8, 2019 at 19:36 pm

Lasă un Răspuns