08:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50
piața Independenței, 1

Începând cu data de 3 aprilie, elevii vor trece la învățământul la distanță, termoficarea în instituțiile de învățământ va fi oprită – acestea și alte prevederi ale dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți

//
Comentariu0

Începând cu data de 1 aprilie și până la 30 mai 2021, a fost introdusă starea de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Situația epidemiologică va fi reglementată de către Comisia pentru Situații Excepționale.

În data de 02 aprilie 2021 a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți. Membrii comisiei au discutat, la distanță (prin Viber, sms), despre aspecte legate de starea de urgență introdusă în țară, precum și despre măsurile de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 în municipiul Bălți.

Ședința a fost condusă de către vicepreședintele Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți – Nicolai Grigorișin. Cu 24 de voturi PRO și 2 – ABȚINERI, comisia a adoptat următoarea dispoziție:

 1. Se ia act de prevederile Dispoziției nr. 1 din 01 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.
 2. Autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova și care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului Bălți, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate la momentul actual pe teritoriul municipiului Bălți, vor asigura executarea prevederilor Hotărârii nr. 23 din 22.03.2021 a Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălți, cu modificările ulterioare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei dispoziții.
 3. Instrucțiunile, măsurile, recomandările, ghidurile specifice de desfășurare a activității în contextul epidemiologic COVID-19, aprobate prin Hotărârea nr. 23 din 22.03.2021 a Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălți, cu modificările ulterioare, se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei dispoziții.
 4. Se stabilește numărul maxim de vizitatori/cumpărători care pot să se afle simultan la unitățile comerciale cu amănuntul în funcție de suprafața acestora după cum urmează: 2 până la 25 m2, 4 de la 25 m2 până la 50 m2, 8 de la 50 m2 până la 100 m2, 20 de la 100 m2 până la 300 m2, 35 de la 300 m2 până la 600 m2, 50 de la 600 m2 până la 1000 m2, 75 de la 1000 m2 până la 2000 m2, 100 de la 2000 m2 până la 3000 m2, 200 de la 3000 m2 până la 4000 m2, 225 peste 4000 m2.
 5. Unitățile comerciale cu amănuntul cu suprafața de peste 200 m2 vor asigura funcționarea tuturor caselor.
 6. Se obligă administratorii fondului de locuințe: întreprinderea municipală „Gospodăria Locativ-comunală Bălți”, asociațiile de proprietari ai locuințelor privatizate, asociațiile de coproprietari în condominiu etc. să asigure dezinfecția și igienizarea primelor etaje și ascensoarelor din blocurile de locuit.
 7. Primarul municipiului Bălți, prin intermediul întreprindrilor municipale din subordine, va asigura continuarea dezinfecției și igienizării locurilor de uz comun: străzilor, trotuarelor, stațiilor de transport public, terenurilor de joacă, terenurilor sportive, zonelor de agrement etc.
 8. Se prelungește activitatea zilnică a grupurilor mobile din angajați ai Inspectoratului de Poliție Bălți, Centrului de Sănătate Publică Bălți, Direcției Teritoriale ANSA din municipiul Bălți și Primăriei municipiului Bălți pentru efectuarea controlului executării dispozițiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova și Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți.
 9. Se împuternicește Președintele Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți să numească persoana responsabilă de organizarea și monitorizarea activității grupurilor mobile și să stabilească zilnic componența grupurilor mobile.
 10. Inspectoratul de Poliție Bălți, Centrul de Sănătate Publică Bălți, Direcția Teritorială ANSA din municipiul Bălți și Primăria municipiului Bălți vor delega zilnic reprezentanți în grupurile mobile în funcție de numărul și componența acestora și vor asigura grupurile mobile cu mijloace de transport auto.
 11. Instituțiile, organizațiile și agenții economici, care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului Bălți, pe perioada instituirii stării de urgență, sunt obligați să asigure accesul grupurilor mobile pentru exercitarea atribuțiilor sale.
 12. 12. În cazurile de violență în familie și față de femei, în perioada stării de urgență, interesul superior al victimei, prevăzut în actele internaţionale și naționale fundamentale în domeniul drepturilor omului, va constitui principiul de bază în asigurarea intervenției organelor competente.
 13. 13. În contextul creșterii factorilor care supun femeile și copiii lor unui risc mai mare de violență din partea partenerilor violenți și posibilităților reduse a victimelor de a raporta cazurile de violență/a sesiza poliția/a se adresa serviciilor de suport când agresorii familiali se află în regim de autoizolare obligator, cu excepție de la prevederile Ordinului nr. 360 din 08.08.2018 cu privire la aprobarea Instrucţiunii metodice privind intervenţia Poliției în prevenirea şi combaterea cazurilor de violenţă în familie și măsurile instituite în contextul stării de urgență, angajații Poliției vor asigura măsuri alternative de izolare a agresorului de victimă, fără a fi expusă riscului de infectare a populației din imediata apropiere a agresorului.
 14. Întru realizarea prevederilor punctului 13 administrația publică locală a municipiului Bălți va asigura pe perioada stării de urgență (01.04.-31.05.2021) spațiu temporar pentru izolarea agresorilor familiali aflați în carantină în una din locuințele din cadrul serviciului social „Locuință protejată”, amplasat pe strada Ștefan cel Mare, 6/2 ap. 72 municipiul Bălți, în baza contractului încheiat cu beneficiarul.
 15. Prin derogare de la prevederile art. 104 alin. (5) din Codul Muncii nr. 154/2003, pe perioada de acțiune a stării de urgență nu se limitează munca suplimentară prestată în afara duratei normale a timpului de muncă pentru personalul autorităților publice locale ale municipiului Bălți și Direcției Teritoriale ANSA din municipiul Bălți.
 16. Autoritățile publice locale ale municipiului Bălți vor identifica surse financiare din fondul de rezervă al Primăriei municipiului Bălți pentru acoperirea cheltuielilor suportate de întreprinderile municipale din subordine în legătură cu activitățile de combatere a infecției cu COVID-19.
 17. Din data de 03.04.2021:

17.1. S.A. „Cet-Nord” și Î.M. „Termogaz-Bălți” vor înceta livrarea energiei termice în instituțiile de învățământ școlar, extrașcolar, profesional și superior, instituțiile culturii și școlile sportive din municipiul Bălți;

17.2. Primarul municipiului Bălți va asigura deconectarea instituțiilor de învățământ școlar și extrașcolar, instituțiilor culturii și școlilor sportive din municipiul Bălți de la sistemele de încălzire autonomă.

17.3. Administrațiile instituțiilor de învățământ profesional și superior din municipiul Bălți vor asigura deconectarea acestor instituții de la sistemele de încălzire autonomă.

 1. Conducătorii instituțiilor de învățământ școlar, extrașcolar, profesional și superior, instituțiilor culturii și școlilor sportive din municipiul Bălți, în comun cu furnizorii de energie termică, vor asigura executarea punctului 17 din prezenta dispoziție.
Last updated: aprilie 5, 2021 at 16:48 pm

Lasă un Răspuns