08:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50
piața Independenței, 1

Începând cu 08 iunie 2020 se reia activitatea centrelor comerciale pe tot teritoriul Republicii Moldova

//
Comentariu0

Prin hotărârea nr. 13 din 29 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova, se reia, începând cu 08 iunie 2020, a activităţii centrelor comerciale pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi a unităţilor comerciale specializate din cadrul acestora, cu excepţia cinematografelor, unităţilor de alimentaţie publică, centrelor de agrement (activităţi sportive, recreative şi distractive), amplasate în incinta acestora. Activitatea centrelor comerciale se va realiza în conformitate cu prevederile din Instrucţiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecţiei COVID-19 în cadrul centrelor comerciale:

Administratorii Centrelor comerciale vor asigura:

 • Organizarea şi efectuarea, pînă la reluarea activităţii, a curăţeniei generale şi dezinfecţiei întregului spaţiu comercial şi auxiliar.
 • Organizarea şi asigurarea fluxului pentru vizitatori/cumpărători, cu scopul evitării aglomerărilor.
 • Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în Centrul comercial a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului în incinta Centrului a persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.
 • Instalarea, la intrarea în Centrul comercial, în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mîinilor.
 • Admiterea în Centrul comercial exclusiv a vizitatorilor asiguraţi cu măşti de protecţie.
 • Atenţionarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distantei fizice.
 • Informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio precum şi prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi prevenire a infecţiei. Materialele informative vor fi coordonate cu Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.
 • Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenţei. în caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.
 • Echipament de protecţie (măşti, mănuşi) tuturor angajaţilor.
 • Funcţionalitatea unităţilor sanitare (WC, vestiare) din Centrul comercial şi dotarea acestora cu solutii/substante dezinfectante.
 • Informarea tuturor agenţilor economici din incinta Centrelor comerciale administrate, cu privire la prevederile prezentei Instrucţiuni.

 

Agenţii economici din cadrul Centrelor comerciale vor asigura:

 • Admiterea în spaţiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, pentru a preveni aglomerările.
 • Instalarea, la intrare în spaţiul comercial gestionat, în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători, a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mîinilor.
 • După posibilităţi, instalarea ecranelor de protecţie la casele de deservire a 3,
 • Respectarea distanţei fizice de cel puţin 1 metru de către clienţi, inclusiv la solicitarea vînzătorilor.
 • Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenţei. în caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.
 • Dezinfectarea, pe parcursul zilei de muncă, a spaţiului şi suprafeţelor de lucru din subordine, cu o periodicitate de cel puţin o dată la 3 ore.

 

Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

Last updated: iunie 5, 2020 at 16:41 pm

Lasă un Răspuns