08:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50
piața Independenței, 1

IMSP „Centrul Stomatologic municipal Bălţi” anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante

//
Comentariu0

IMSP „Centrul Stomatologic municipal Bălţi” anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de medic stomatolog terapeut, medic stomatolog pediatru, medic stomatolog ortoped, medic stomatolog ortodont, medic stomatolog chirurg.

 1. Cerinţe:
 • Studii medicale;
 • Posedarea cetăţeniei RM sau altor state, dar domiciliul în RM şi permis de lucru în RM;
 • Cunoașterea limbii de stat;
 • Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • Lipsa anticedentelor penale.
 1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 • cererea de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă specializări sau instruiri, copiile autorizate ale diplomelor străine;
 • copia autorizată a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae (CV-ul);
 • copia certificatului de căsătorie sau copiile după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
 • 2 referințe de la locurile de muncă anterioare.
 1. Copiile documentelor nominalizate urmează a fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
 2. Persoanele care vor depune dosarul de concurs incomplet, ori completat greșit, nu vor fi admise la concurs.

 

Dosarele pot fi depuse la IMSP „Centrul Stomatologic municipal Bălţi”, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 54, Serviciul resurse umane, bir. 8, între orele 900 – 1600, cu excepţia zilelor de sâmbătă și duminică.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 15.02.2021, inclusiv.

 

Persoana responsabilă pentru recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare privitor la organizarea concursului – șeful Serviciului resurse umane , tel. (0231) 2-14-94; email: [email protected].

Last updated: ianuarie 25, 2021 at 18:31 pm

Lasă un Răspuns