09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Comerț

Ghișeul unic

Dispoziția primarului nr. 399 din 13.11.2018 „Cu privire la modificarea dispoziției primarului nr. 495 din 22.10.2016 «Cu privire la aprobarea modelelor de notificări privind activitatea de comerț» (pdf)

Dispoziția primarului nr. 495 din 22.10.2016 «Cu privire la aprobarea modelelor de notificări privind activitatea de comerț» (pdf)

Decizia CMB nr. 9/3 din 29.09.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț pe teritoriul mun. Bălți” (pdf)

Lege cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23.09.2010 (link)

ÎNȘTIINȚARE/NOTIFICARE DESCĂRCARE CITIȚI
1. Înștiințare de recepționare a notificării DOCX PDF
2. Înștiințare privind refuzul de recepționare a notificării DOCX PDF
3. Notificare privind inițierea activității de comerț DOCX PDF
4. Notificare privind încetarea activității de comerț DOCX PDF
5. Notificare de modificare a datelor DOCX PDF
Last updated: noiembrie 14, 2018 at 22:16 pm