09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Seminar de instruire

Seminar de instruire

15-10-2019 10:00 - 12:00

Seminar de instruire
pentru operatorii economici din
regiunea de nord a țării în vederea
familiarizării cu posibilitățile de
revendicare a drepturilor încălcate în
cadrul procedurilor de achiziții publice și
cu măsurile de remediere pe care la
poate aplica Agenția în cadrul
procedurii de soluționare a
contestațiilor.

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Bir. 101