09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Şedinţa privind implementarea tehnologiilor

Şedinţa privind implementarea tehnologiilor

19-05-2017 14:00 - 15:00
Address: Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

Şedinţa privind implementarea
tehnologiilorşi inovaţiilor în activitatea
administraţiei publice locale, organizată
de Ministerul Tehnologiilor Informaţionale
şi Comunicaţiilor în colaborare cu
Uniunea Internaţională
a Telecomunicaţiilor.

I.Serdiuc

Bir.334