09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Şedinţa organizată de CALM

Şedinţa organizată de CALM

25-05-2017 13:00 - 15:00
Address: Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

Şedinţa organizată de CALM
pe tema „Organizarea administrativ-
teritorială în cadrul reformei APL:
locul, rolul şi direcţiile de optimizare

I.Serdiuc

Bir.334