08:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50
piața Independenței, 1

Ședința comisiilor

Ședința comisiilor

25-02-2021 15:00 - 17:00

Ședința Comisiei pentru privatizare
a fondului locativ 
Ședința Comisiei obștești pentru
probleme locative

ÎM „Gospodăria locativ-comunală
mun. Bălți”

Bir. 311