09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Şedinţa comisiei consultative

Şedinţa comisiei consultative

20-06-2019 13:15 - 15:00

Şedinţa comisiei consultative
de specialitate pentru
gospodărie municipală,
administrarea bunurilor şi
protecţia mediului

Bir.334