09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Ședință

Ședință

08-09-2020 16:00 - 17:00

Stabilirea relațiilor
de colaborare
multilaterală cu AO
„Centrul Analitic
Independent Expert-Grup”,
AO „Institutul pentru Politici
și Reforme Europene” și
AO „Caroma Nord”

N.Grigorișin

Bir. 311