09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Probă scrisă

Probă scrisă

11-06-2018 10:00 - 11:00
Address: Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

Probă scrisă pentru funcția
vacantă de specialist principal
al Direcției Juridice.

Bir.334