09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Masa rotundă

Masa rotundă

05-05-2017 14:00 - 16:00
Address: Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

Masa rotundă, privind problemele
copiilor, care se află în situaţii
de conflict cu Legile RM şi a celor
sub vîrsta răspunderii penale

L.Sava, viceprimarul mun. Bălţi
I.Ciobanu, coordonator regional
al Institutului de Reforme Penale

Bir.334