09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Masă rotundă

Masă rotundă

09-07-2019 10:30 - 13:00

Masă rotundă cu titlul
„Asistența externă în asigurarea securității umane și
dezvoltării durabile” și prezentarea expoziției
„25 de ani de cooperare între Republica Moldova și
NATO în cadrul Programului Parteneriat pentru Pace”.

Centrul de informare și
documentare privind NATO în Moldova

Bir. 334