08:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50
piața Independenței, 1

Întrunire

Întrunire

05-02-2021 15:00 - 16:00

Întrunirea cu președinții/reprezentanții
organizațiilor etnoculturale din mun.
Bălți, prezentarea proiectului „Centrul
Cultural
Transfrontalier Multietnic”,
implementat
de către Direcția cultură
a primăriei și
Biblioteca Județeană
„Mihai Eminescu” Botoșani.

T. Dubițkaia
V. Caraulan

Bir. 311