09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Examinarea Hotărîrii

Examinarea Hotărîrii

13-06-2018 15:00 - 16:00
Address: Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

Examinarea Hotărîrii Curții de
Conturi al RM nr.43 din 22.09.2017
„Cu privire la Raportul auditului
performanței „Eficiența gestiunii
economico-financiare și administrării
patrimoniului de către întreprinderile
care prestează servicii de aprovizionare
cu apă a populației”

N.Grigorișin

Bir.327