09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Examinarea Hotărîrii

Examinarea Hotărîrii

14-06-2018 09:00 - 10:00
Address: Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

Examinarea Hotărîrii Curții de
Conturi al RM nr.11 din 11.04.2018 privind
Raportul auditului conformității asociat
auditului performanței „Managementul
serviciilor publice de transport urban
și impactul fiscal-bugetar al acestora”

N.Grigorișin

Bir.327