09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Consultări publice

Consultări publice

18-12-2018 13:30 - 15:00

Consultări publice privind
tarifele la serviciile GLC.

ÎM „GLC-Bălți”

Bir.334