08:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50
piața Independenței, 1

Comisia

Comisia

20-11-2018 11:00 - 12:00

Examinarea posibilității de alocare
a mijloacelor financiare din bugetul
municipal pentru întreținerea cîinilor
fără adăpost (pentru hrană),
care se află în azilul de cîini,
amplasat în microraionul Molodovo.

I.Serdiuc

Bir.334