09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Comisia

Comisia

28-02-2019 09:00 - 09:40

Comisia de transmitere
în locațiune a proprietății municipale

N.Grigorișin

Bir.311