09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Şedinţa grupului de lucru

Şedinţa grupului de lucru

16-03-2017 09:00 - 16-03-2017 10:00
Primăria
Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

Şedinţa grupului de lucru cu privire
la examinarea şi analiza recomandărilor
şi propunerilor la proiectul deciziei
„Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind acordarea premiului anual
persoanelor care deţin funcţii
de demnitate publică şi
funcţionarilor publici din
cadrul Primăriei mun.Bălţi”,
în redacţie nouă

L.Babii

Bir.334