09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

proba scrisă

proba scrisă

08-08-2017 14:00 - 08-08-2017 15:00
Primăria
Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

proba scrisă pentru ocuparea
funcţiei publice vacante și
temporar vacante de specialist
principal al Direcției economie,
prognozare și administrare a
veniturilor în cadrul DGFE

Maria Ciolan

bir. 311

informații aici