09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Proba scrisă

Proba scrisă

View Calendar
08-08-2017 14:00 - 15:00
Primăria
Address: Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

proba scrisă pentru ocuparea
funcţiei publice vacante și
temporar vacante de specialist
principal al Direcției economie,
prognozare și administrare a
veniturilor în cadrul DGFE

Maria Ciolan

bir. 311

informații aici