09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Proba scrisă pentru ocuparea funcţiei

Proba scrisă pentru ocuparea funcţiei

06-04-2017 14:00 - 06-04-2017 15:00
Primăria
Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

Proba scrisă pentru ocuparea funcţiei
publice temporar vacante de specialist
principal al Secției relații cu publicul

Maria Ciolan

bir. 311