09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

proba scrisă

proba scrisă

08-08-2017 14:00 - 08-08-2017 15:00
Primăria
Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

proba scrisă pentru ocuparea
funcţiei publice vacante și
temporar vacante de specialist
principal al Direcției
elaborarea și administrarea
bugetului în cadrul DGFE

Maria Ciolan

bir. 311

informații aici