09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Masă rotundă

Masă rotundă

17-03-2017 14:00 - 17-03-2017 16:00
Primăria
Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

Masă rotundă privind
evaluarea procesului
de implementare a Planului
strategic local de acţiuni
anticorupţie şi de integritate

I.Serdiuc
T.Puga

Bir.334