09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Comissions

specialized advisory committees
Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico-financiare
1. Pasat Dmitri
2. Lisnic Antoniu
3. Topolnițki Oleg
4. Povonschii Vitalii
5. Tuceac Boris
6. Balan Serghei
secretar
Comisia consultativă de specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului
1. Marcoci Boris
2. Cojuhari Iuri
3. Ceaicovscaia Galina
4. Cimili Eduard
5. Frecauţan Boris
6. Buceațchi Pavel
7. Vacarciuc Vadim
președinte
secretar
Comisia consultativă de specialitate pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale
1. Basistîi Igor
2. Rîbac Elena
3. Rojac Nina
4. Cheptenari Vladimir
5. Badiuc Evghenia
6. Poneatovschi Alexandru
7. Dobrogeanu Vasile
președinte
secretar
Comisia consultativă de specialitate pentru drept şi disciplină
1. Griţco Elena
2. Lefter Marcel
3. Bînzari Igor
4. Șvarț Mihail
5. Popenco Raisa
6. Ciornîi Andrei
7. Iordan Serghei
președinte
secretar
Comisia consultativă de specialitate pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică
1. Oserbaeva Svetlana
2. Grădinaru Renata
3. Bondari Olga
4. Dilion Diana
5. Usatîi Alexandr
6. Ghiţu Vladimir
7. Zagrudnaia Ludmila
președinte
secretar
Componența comisiilor consultative de specialitate
este aprobată prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 6/2 din 2 iulie 2015
(modificările sunt introduse prin deciziile nr. 12/29 din 24.09.2015; nr.3/44 din 31.03.2016;
nr. 4/8 din 19.05.2016; nr. 4/9 din 19.05.2016; nr. 10/1 din 26.10.2017; nr. 3/2 din 08.02.2018; nr. 8/54 din 29.03.2018, nr. 9/4 din 17.04.2018)
Last updated: May 23, 2018 at 19:26 pm