09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Reception of citizens

Conform Legii „Cu privire la petiţionare” orice cetăţean poate depune petiţia (recurs, cerere,propunere, sesizare, adresată organelor de resort .

Petiţionarii pot sa se adreseze la Bălţi în Secţia Relaţii cu publicul, ce se află în bir.114 a primăriei municipiului pe piaţa Independenţei,1, tel. 5-46-14. Sau sa trimită petiţia prin intermediul serviciilor poştale pe adresa: 3100 mun.Bălţi, RM, p.Independenţei,1, Primăria mun.Bălţi. Sau s-o prezintă în varianta electronică.

Pentru a adresa petiţia cetăţeanul trebuie să ştie următoarele:

  • Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele, domiciliul (dacă este posibil, numărul de telefon). Petiţia în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale.
  • Petiţia, care nu conţine aceste date, în conformitate cu Legislaţia în vigoare, nu este luată în considerare.

În conformitate cu legislaţia în vigoare sunt stipulate următoarele ore de primire în audienţa cetăţenilor a conducătorilor administraţiei publice locale:

Viceprimarii d-l Leonid Babii, d-l Igor Şeremet, d-na Lilia Sava şi secretara Consiliului şi a municipiului d-na I.Serdiuc primesc cetăţenii în fiecare ziua de luni între orele 14.00-19.00 în bir.115, 116 în încinta primăriei pe p.Independenţei,1.

Audienţa se efectuează fără înscrierea prealabilă.

Primarul de Bălţi d-l. Renato Usatîi efectuiează audienţa cetăţenilor a 2-a şi 4-a marţi începînd cu orele 14.00 în bir.115. Înscrierea prealabilă la audienţa primarului se efectuiează în bir.114 sau prin tel.5-46-14.

07.09.2016 @ 08:08