09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

projects

Propunerile de proiecte a şedinței Consiliului Urbanistic al municipiului Bălți din 21.07.2017

1. Construirea magazinului din mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.1/C
proiect-1
2. Construirea obiectului comercial cu oficii din mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.91/1, 91/2
2.1
2.2
2.3
2.4
3. Construirea centrului comercial în complex cu dispeceratul prestări servicii din mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.65
3
5. Amplasarea obiectului pentru prestare servicii de informare a populației despre eficiența energetică înaltă, str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.2
5
6. Amplasarea spălătoriei auto și amenajarea teritoriului aferent din str. Nicolae Iorga
6

Propunerile de proiecte a şedinței Consiliului Urbanistic al municipiului Bălți din 23.03.2017

1.Construirea blocului administrativ (Parter+1 etaj) mun. Bălți, str.Aerodromului (ZEL)
arhitect Damaschin I.
1
2.Construirea hotelului (Parter+3 etaje) mun. Bălți, str.Aerodromului (ZEL)
arhitect Damaschin I.
2
3.Concepția azilului pentru adăpostirea pisicilor și cîinilor fără adăpost mun. Bălți, str.Ștefan cel Mare și Sfînt, 189
arhitect Veselovscaia Tatiana
3
4.Concepția stației unice pentru transportul public mun. Bălți
arhitect Fonari Veaceslav
4 1
4 2
5. Construirea halei industriale (Parter+1 etaj) mun. Bălți, str.Aerodromului (ZEL)
arhitect Damaschin I.
5
6.Construirea patinuarului cu scheit-rollepark, str. Lesecico
arhitect Gînju Anna
6 1
6 2
6 3
6 4
6 5

Propunerile de proiecte a şedinței Consiliului Urbanistic al municipiului Bălți din 23.12.2016

1.Concepția stației unice pentru transportul public mun. Bălți
arhitect Coada Veaceslav
1 23 12

2.Construirea obiectului comercial cu oficiu, str. Strîi (regiunea autogării)
arhitect Gaidarji
2 23.12.16

3.Construirea obiectului comercial, str. Decebal, 13
arhitect Postolachi Valeriu
31
32
33

4.Construirea obiectului comercial prestări servicii, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 65
arhitect Iepuri Galina
41
42

5.Construirea magazinului angro, str. Gagarin, 93
arhitect Serbinos D.
51
52

6.Construirea obiectului comercial cu spații comerciale și oficii, str.Independenței, 28
arhitect Nalbatov Ludmila
61
62

7.Construirea halei de producere, halei logistice și clădirii anexe, str. Aerodromului, 1
arhitect Heput Radu

Propunerile de proiecte a şedinței Consiliului Urbanistic al municipiului Bălți din 08.11.2016

1.Despre Inițierea elaborării Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) al zonei centrale a municipiului Bălți.

1

2.Construirea complexului bisericesc , str. Păcii, 44

2

3.Replanificarea obiectului în biserică nouapostolică, str. 31 August 63/A

arhitect Veselovscaia Tatiana
3-1
3-2

4.Construirea obiectului comercial (pavilion), str. Decebal, 35

arhitect Gaidarji
4-1
4-2

5.Construirea obiectului comercial (pavilion), str. Cahul colt str. Kiev.

arhitect Macovschi Ivan
5
6.Reconstruirea opririi transportului obștesc. Construirea obiectului comercial. Str. 1 Mai, 2

arhitect Macovschi Ivan
6

7.Construirea cafenelei „Farfurie zburătoare”, str.Mihai Viteazul (reg. Teatrului „Vasile Alecsandri”)

arhitect Fonari Veaceslav
7

8.Construirea obiectului comercial cu spații comerciale și oficii, str.Independenței, 28

arhitect Nalbatov Ludmila
8-1
8-2
8-3

9.Construirea blocului locativ multietajat, str. Sfîntul Nicolae 102

arhitect Postolachi Valeriu
9

10.Construirea blocului locativ multietajat, str. Mihail Sadoveanu 28

arhitect Mihăilă Veaceslav
10

11.Construirea blocului locativ cu încăperi social culturale. str. Conev (regiunea școlii nr. 14)

arhitect Postolachi Valeriu
11

12.Reconstruirea construcției nefinalizate în bloc locativ multietajat, str. Decebal, 13

arhitect Postolachi Valeriu
12-1
12-2

13.Amenajarea zonei adiacente centrului comercial de pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.212

arhitect Mihaila Veaceslav
13

14.Construirea obiectului comercial și prestări servicii, str. Kiev nr. 118

arhitect Balaban Valeriu
14

Propunerile de proiecte a şedinței Consiliului Urbanistic al municipiului Bălți din 14.09.2016

1.Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al zonei centrale a municipiului Bălți

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Autor: arhitect Stepan Homa

2.Proiect al monumentului actorului de teatru și cinema Mihai Volontir.

Autori: sculptor Iurie Canașin, arhitect Stepan Homa
1

3.Proiect al monumentului actorului de teatru și cinema Mihai Volontir.

Autori: sculptor Gheorghe Postovanu, arhitect Vasile Stratu
2

4.Proiect al monumentului actorului de teatru și cinema Mihai Volontir.

Autori: sculptor Andrei Dohocher, arhitect Victor Vieru
3

5.Proiect al monumentului actorului de teatru și cinema Mihai Volontir.

Autor: sculptor Nicolae Nița.
4

11.08.2017 @ 15:13