08:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50
piața Independenței, 1

Regulamente

Documentele de politici
Decizia CMB nr. 8/7 din 19.08.2020 „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind modul de selectare și numire administratorului întreprinderii municipale, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 4/35 din 25.07.2019” (pdf)
Decizia CMB nr.7/10 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlii Sportive specializate nr. 2” (pdf)
Decizia CMB nr.7/9 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlii Sportive nr. 1” (pdf)
Decizia CMB nr.7/8 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlii portive Specializate B. Petuhov” (pdf)
Decizia CMB nr.7/7 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlii Sportive specializate de fotbal” (pdf)
Decizia CMB nr.7/6 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlii Sportive Specializate pentru Copii și Juniori de Rezerv Olimpic de probe pe apă” (pdf)
Deciza CMB nr. 1/1 din 27.03.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului municipal pentru Protecția Drepturilor Copilului și componenței nominale a acestuia în noua redacție” (pdf)
Deciza CMB nr. 6/20 din 29.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentelor de constituire și funcționare a Centrului de resurse și Consiliului coordonator al Centrului de resurse privind cooperarea cu asociațiile obștești din municipiul Bălți” (pdf)
Deciza CMB nr. 6/14 din 29.06.2017 „Cu privire la instituirea Centrului de suport al tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de suport al tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator” (pdf)
Deciza CMB nr. 6/4 din 29.06.2017 „Cu privire la abrogarea deciziei CMB nr. 4/19 din 27.06.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire și de plată a compensației pentru călătorii în transportul comun urban, suburban și interurban (cu excepția taximetrelor) unor categorii de persoane cu dizabilități” (pdf)
Regulament cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale (doc)
Deciza CMB nr. 5/4 din 09.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției medico-sanitare publice „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi” (pdf)
Deciza CMB nr. 5/3 din 09.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției medico-sanitare publice „Spitalul Clinic Municipal Bălţi” în redacție noua” (pdf)
Decizia CMB nr. 3/49 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea „Regulamentului ce ține de constatarea contravențiilor administrative” și formei procesului-verbal de contravenție în redacție nouă” (pdf)
Decizia CMB nr. 3/48 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea Convenției coșective la nivel teritorial pentru anii 2017-2019 pe mun. Bălți” (pdf)
Decizia CMB nr. 3/45 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului „Privind aprobarea numărului-limită a autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu a aparatului primăriei mun. Bălți” (pdf)
Decizia CMB nr. 3/10 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea modificărilor și complectărilor în decizia CMB nr. 1/18 din 01.02.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Viaţa cu speranţa”, a structurii, statelor de personal în redacție nouă și a standartelor minime de calitate” (pdf)
Decizia CMB nr. 14/28 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului de istorie şi etnografie mun. Bălţi, a statului de personal şi organigramei” (pdf)
Decizia CMB nr. 12/6 din 08.12.2016 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 3 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 19/48 din 21.12.2015 „Cu privire la crearea serviciului social ”Locuință protejată” pe lîngă Direcția asistență socială și protecția familiei” cu modificările ulterioare” (pdf)
Decizia CMB nr. 11/6 din 04.11.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu” (pdf)
Regulamentul privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă al primăriei municipiului Bălţi (doc)
Decizia CMB „Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Decizia Consiliului municipal nr. 9/3 din 25.12.2007, privind aprobarea Regulamentului „Privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă al primăriei municipiului Bălţi” (doc)
Last updated: august 29, 2020 at 17:44 pm