08:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50
piața Independenței, 1

Planuri municipale

Documentele de politici
Raport privind implementarea în Primăria municipiului Bălți a Planului local anticorupție pentru anii 2020-2022 (perioada de raport – anul 2020) (pdf)
Informația privind implementarea Planului municipal de acțiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din mun.Bălţi pentru anii 2017-2020, perioada de raportare ianuarie-decembrie 2019 (pdf)
Decizia CMB nr. 7/55 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Planului local anticorupţie pentru anii 2020-2022” (pdf)
Informația privind executarea Planului de acţiuni teritorial privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anul 2019 (pdf)
Raportul privind implementarea planului local anticorupție al municipiului Bălţi pentru semestrul I, anul 2019 (pdf)
Informația privind executarea Planului de acţiuni teritorial privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anul 2018 (pdf)
PLANUL MUNICIPAL DE ACŢIUNI pe anii 2018-2021 privind implementarea Strategiei pentru asigurarea egalității înte femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 (Anexa la decizia CMB nr.13/7 din 14.12.2017) (pdf)
PLANUL MUNICIPAL DE ACŢIUNI pe anii 2017-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 (Anexa la decizia CMB nr.13/6 din 14.12.2017) (pdf)
PLANUL DE ACŢIUNI ale primăriei mun. Bălți pentru anul 2017 (Anexa la dispoziția primarului mun. Bălți nr. 173 din 16.05.2017) (pdf)
PLANUL MUNICIPAL DE ACŢIUNI privind susţinerea populaţiei de etnie romă din mun.Bălţi pentru anii 2017-2020 (Anexa la decizia Consiliului municipal Bălţi nr.12/3 din 08.12.2016) (doc)
Last updated: ianuarie 19, 2021 at 20:54 pm