08:00 - 17:00
(0 231) 2-23-48
piața Independenței, 1

Cu privire la desfășurarea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al mun. Bălți.”

//
Comentariu0

Decizia CMB cu privire la desfășurarea consultărilor publice


Dispoziţia Primarului


Anunţ privind iniţierea elaborării deciziei

Anunţ privind iniţierea – (pdf)

Anunţ privind organizarea consultării publice

Anunţ privind organizarea (reînnoit) – (pdf)
Anunţ privind organizarea – (pdf)
Volumul I. Memoriu de sinteză mun.Bălți – (pdf)
Volumul II. Memoriu general mun.Bălți – (pdf)
Volumul III. Regulament local de urbanism mun.Bălți – (pdf)
Volumul IV. Protectia mediului mun.Bălți – (pdf)
1. Încadrarea în teritoriu. Plan de situații – (jpg)
2. Zonificarea funcțională. Situația existentă – (jpg)
3. Situație hidrogeotehnică – (jpg)
4. Protecția mediului. Restricții sanitare și ecologice. Situație existentă – (jpg)
5. Protecția civilă. Situație existentă – (jpg)
6. Disfuncționalități și priorități. Situație existentă – (jpg)
7. Ocrotirea monumentelor. Situație existentă – (jpg)
8. Zone industriale. Situație existentă – (jpg)
9. Zonificare funcțională. Reglementări – (jpg)
10. Cartograma intensității circulației de transport – (jpg)
11. Rețeaua de străzi și drumuri. Reglementări – (jpg)
12. Schema de circulațiе a transportului public. Reglementări – (jpg)
13. Canalizare pluvială. Reglementări – (jpg)
14. Alimentarea cu apă potabilă. Reglementări – (jpg)
15. Canalizarea menageră. Reglementări – (jpg)
16. Alimentarea cu gaze naturale. Reglementări – (jpg)
17. Alimentarea cu energie termică. Reglementări – (jpg)
18. Alimentarea cu energie electrică. Reglementări – (jpg)
19. Unități teritoriale de referință – (jpg)
20. Obiecte de utilitate publică. Reglementări – (jpg)
21. Circulația terenurilor. Reglementări – (jpg)

Rezultatele consultării publice

Proiect – (pdf)
Proces-verbal din anul 2019 – (pdf)
Proces-verbal al dezbaterilor publice din 10.02.2021 – (pdf)

Decizii

VideoLast updated: februarie 24, 2021 at 18:32 pm

Lasă un Răspuns