09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Вălți ,,Cu privire la арrоbаrеа mecanismului de acordare а compensatiei nominative pentru sezonul de incălzire 2018-2019 репtru unele categorii social-vulnerabile а populației din contul mijloacelor bugetului municipal”

//
Comentariu0

Decizia CMB cu privire la desfășurarea consultărilor publice

Decizia CMB nr. 13/4 din 27.09.2018 „Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Вălți ,,Cu privire la арrоbаrеа mecanismului de acordare а compensatiei nominative pentru sezonul de incălzire 2018-2019 репtru unele categorii social-vulnerabile а populației din contul mijloacelor bugetului municipal”” pdf

Dispoziţia Primarului

Anunţ privind iniţierea elaborării deciziei

Anunţ referitor la iniţierea elaborării deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2018-2019 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal” doc

Anunţ privind organizarea consultării publice

Rezultatele consultării publice

Decizii

Last updated: octombrie 15, 2018 at 18:20 pm

Lasă un Răspuns