09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Cu privire lа desfășurarea consultărilor publice in privința proiectului de decizie а Consiliului municipiului Bălți „Cu privire la арrоbаrea Regulamentului privind constituirea și funclionarea Consiliului municipal Bălți”

//
Comentariu0

Decizia CMB cu privire la desfășurarea consultărilor publice

Decizia CMB nr. 3/44 din 30.03.2017 „Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Bălți” doc

Dispoziţia Primarului

Dispoziţia Primarului nr. 126 din 05.04.2017 „Cu privire lа desfășurarea consultărilor publice in privința proiectului de decizie а Consiliului municipiului Bălți „Cu privire la арrоbаrea Regulamentului privind constituirea și funclionarea Consiliului municipal Bălți” pdf

Anunţ privind iniţierea elaborării deciziei

Anunţul referitor la inițiereaelaborarii deciziei Consiliuluimun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Bălți” doc

Anunţ privind organizarea consultării publice

Anunţul cu privire la desfăşurarea consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Bălți” doc

Proiectul „Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Bălți” doc

Rezultatele consultării publice

Decizii

Last updated: mai 16, 2017 at 13:14 pm

Lasă un Răspuns