09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Conferinţa Zonală „Anul Biblioteconomic 2019 – fundamentări pentru ziua de mâine a Bibliotecii”

//
Comentariu0

Pe 11 iunie 2019 a avut loc Conferinţa Zonală organizată de Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” Bălţi cu genericul: „Anul Biblioteconomic 2019 – fundamentări pentru ziua de mâine a Bibliotecii” sub egida Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării RM, în parteneriat cu Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”.

Evenimentul s-a desfăşurat în incinta Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu” Bălţi.

La Conferinţa Zonală s-au întrunit 71 de persoane, din care 4 reprezentanţi ai Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova şi Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” şi 1 reprezentant al primăriei municipiului Bălţi, precum şi 65 de bibliotecari din 11 raioane din Zona de Nord a ţării, inclusiv din municipiul Bălţi (instituţii de învăţămănt mediu şi superior).

 

Inaugurarea Conferinţei Zonale a fost făcută de dna Ludmila Ouş, director al Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu” Bălţi, moderator al evenimentului, care i-a salutat pe toţi participanţii prezenţi la această întrunire importantă. Remarcând numărul mare al acestora, dna Ludmila Ouş a ţinut să menţioneze că aceasta demonstrează necesitatea bibliotecarilor în asistarea la activităţile de acest gen, în comunicare şi socializare profesională, schimb de experienţă şi suport metodologic în activitatea lor desfăşurată de zi cu zi.

Dna Ludmila Ouş a mai menţionat că aceasta este cea de-a doua ediţie a Forumului Managerilor din cadrul Sistemului Naţional de Bibilioteci, care se organizează anual. Domnia sa a precizat că prezenta Conferinţă Zonală este o platformă eficientă de comunicare, unde bibliotecarii se vor familiariza cu priorităţile anului biblioteconomic.

Scopul Forumului constă în susţinerea bibliotecilor şi în implementarea priorităţilor profesionale, precum şi a imaginii bibliotecilor din republică în contextul declarării de Forum a Anului 2019 – Anul promovării imaginii bibliotecii în comunitate – garantul supravieţuirii.

 

Astfel, în cadrul Conferinţei vorbitorii au elucidat mai multe subiecte, concentrând atenţia ascultătorilor pe importanţa implementării cu succes a priorităţilor stabilite prin oferirea unor explicaţii utile, precum şi pe cele mai inedite experienţe, oferindui-li-se instrumente utile pentru activitatea profesională.

În acest sens au fost diseminate două experienţe inovative de succes (reţeaua de biblioteci publice din Bălţi şi Donduşeni  (experţi: dna V. Osoianu, dna E. Dmitric) la capitolul:

 

1) „Servicii inovative de bibliotecă ca formă de promovare a instituţiei bibliotecare” (dna Oxana Caramîş, specialist principal, Biblioteca publică Donduşeni);

Dna Oxana Caramîş a menţionat că bibliotecile prestează mai multe servicii pentru a demonstra importanţa şi utilitatea bibliotecilor. Domnia sa a vorbit despre faptul că, au fost instruiţi 8 bibliotecari din reţea (s. Plopi, s. Donduşeni, s. Ţaul). Ba mai mult, a fost dat startul Serviciului Modern de Bibliotecă (SMB):

 • SMB „Între noi, femeile”; (pentru doamne de vârsta a treia şi nu numai);
 • SMB „Curioşii” (pentru copii dornici de a cunoaşte mai multe);
 • SMB „Serviciul ICAN de biblioteci pentru o carieră de succes” (pentru studenţi, şcolari, cetăţeni) etc.

La întrebarea pusă de audienţi: „Cu ce scop bibliotecile prestează mai multe servicii?” – a urmat răspunsul că, aceasta este necesar pentru a atrage mai mulţi cititori, promovând astfel imaginea bibliotecilor, cărora le vine mai greu astăzi, în ziua tehnologiilor informaţionale avansate, să ţină piept unei astfel de concurenţe.

 

2) „Promovarea ofertei Bibliotecii întru crearea mediului de încredere şi simpatie în spaţiul comunitar” (dna Victoria Ţîcu, bibliotecar, Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” Bălţi).

La acest capitol au fost expuse detaliat activităţile de formare a bibliotecilor:

 • Activităţi în afara instituţiei;
 • Flash-moburi;
 • Depunere de flori la bustul scriitorilor;
 • Expoziţii în cadrul evenimentelor de amploare organizate în municipiu;
 • Instruiri profesionale (în cadrul Novatecii);
 • Instruiri la nivel Naţional (la Simpozionul Anul bibliografic);
 • Promovarea ungheraşelor media din Bălţi;
 • Promovarea prin mass-media locală;
 • Promovarea prin presa locală;
 • Infografice fly-ere;
 • Materiale informaţionale;
 • Oferta educaţională (pesupune anunţarea cetăţenilor despre evenimentele care vor avea loc);
 • Ziua faptelor bune 2019 (informaţia postată despre tot ce a fost făcut).

 

Dna Victoria Ţîcu a menţionat suplimentar că biblioteca lor colaborează şi cu alte biblioteci din străinătate. Astfel, a fost oferit interiviu ziarului local din Hmelniţk (Ucraina) privitor la bunele practici în activitatea bibliotecilor din ţară.

 

La compartimentul priorităţi au fost abordate mai multe subiecte ca:

 

 1. Implementarea cadrului de reglementare naţional”, unde s-a pus accentul pe aceea că implementarea cadrului de reglementare naţional este prioritatea numărul unu a tuturor bibliotecilor din republică, iar noile modificări la Legea nr.160 din 20.07.2017 „Cu privire la biblioteci”, operate prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 186 din 26.02.2019 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice” vin să sporească rolul bibliotecii în societate prin serviciile prestate.

(Experţi: dna L. Corghenci, L. Povestca, A. Drăgănel).

În discursul său dna L. Corghenci, secretar responsabil al Consiliului Biblioteconomic Naţional, a venit cu o amplă informaţie despre documentele de caracter strategic şi directiv care trebuie să fie elaborate, aprobate de fondator şi păstrate în portofoliul fiecării biblioteci.

Documentele necesare se grupează după cum urmează:

 • documente de orgnizare, directive (diverse politici, strategii, regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecii, regulament de gestionare a colecţiilor bibliotecii; fişe de post etc.);
 • documente metodologice şi ştiinţifice, de cercetare;
 • documente legislative, normative şi locale;
 • documente tehnologice (instrucţiuni, metodologii etc.).

 

 1. Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă ca bază pentru dezvoltarea comunităţilor prin susţinerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030”.

Acest subiect a fost dezvăluit pe baza prezentării a trei experienţe inovative din partea reţelelor de biblioteci şi anume:

 • „Servicii moderne de bibliotecă pentru dezvoltarea comunităţii” (Expert: dna Ecaterina Dmitric; dna Lidia Gontea, Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip”, Drochia);
 • „Diversificarea serviciilor pentru utilizatori în biblioteca publică” (Expert: dna N. Ghimpu; dna Eugenia Coşeru, şef serviciu, Biblioteca Publică „Mihai Sadoveanu”, Soroca);
 • „Susţinerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă prin implementarea servicilor inovative în bibliotecă ” (Expert: dna Eugenia Bejan; dna Neli Corobca, şef secţie, Biblioteca Publică Soroca).
 1. Promovarea lecturii ca bază pentru cunoaştere şi dezvoltare”. Desfăşurarea acestui subiect a fost făcută în cadrul Programului Naţional Lectura Centrală de dna M. Cebotari şi dna N. Ghimpu – experţi;
 2. Evaluarea implementării priorităţilor profesionale ale Anului Biblioteconomic 2019” (prezentator dna L. Corghenci).

Referindu-se la modul de pregătire pentru evaluare a bibliotecarilor care urmează să aibă loc la 1 ianuarie a. 2020 dna L. Corghenci a precizat că, experţii-evaluatori vor cere dovezi despre impactul bibliotecilor asupra gradului de cuprindere a cititorilor şi de mulţumire a acestora pentru serviciile prestate, în baza mai multor indicatori ca: indicatorii statistici, calitativi şi cantitativi.

Astfel, domnia sa a atras atenţia bibliotecarilor ca persoanele responsabile ale acestora trebuie să se asigure ca: a) normele noi apărute în cadrul legal de reglementare naţională a activiăţii bibliotecilor să fie implementate; b) documentele trebuie să fie întocmite fără greşeli gramaticale, formulate corect, textele să fie aranjate; c) toate documentele să fie disponibile, cunoscute, învăţate, bine protejate (păstrate) şi accesibile.

 

Discuţia cu lucrătorii bibliotecilor din diferite raioane a dat posibilitate să fie punctate punctele forte şi cele slabe ale bibliotecilor din localităţile urbane şi rurale, succesele şi insuccesele (nevoile) acestora.

 

Răspunzând la întrebările puse: mai mulţi reprezentanţi ai bibliotecilor  din raionul Sîngerei au relatat următoarele:

 

 1. Ce aşteptaţi de la acest seminar?”

 

– Domnul Ştefam Gorea, Biblioteca Publică, s. Iezărenii Vechi, r-l Sîngerei:

 

Dorim să obţinem mai multă informaţie în domeniul biblioteconomiei, să facem schimb de experienţă, să fim la curent cu aceea ce se petrece în sistemul bibliotecar din Republica Moldova.

 

 1. Care sunt punctele slabe în activitatea bibliotecilor din localitatea dumneavoastră?

 

 • Domnul Ştefam Gorea a ţinut să menţioneze următoarele: a) din motive de insuficienţă a resurselor financiare în bugetul local, predestinate bibliotecii, accesul la resurse informaţionale este mai limitat. De aceea prezenţa la această întrunire este o şansă în plus ca să sporim nivelul de dezvoltare profesională; b) tot din acest motiv există probleme legate de completarea fondului de cărţi care sunt foarte scumpe, mă refer în special la cărţile scrise în grafia latină.

 

 • Doamna Tatiana Bobescu, bibliotecr, or. Sîngerei: Dorim să fim mai mult finanţaţi.

 

 1. Care sunt punctele forte în activitatea bibliotecilor din localitatea dumneavoastră?

 

 • Domnul Ştefam Gorea a spus că: a) biblioteca este dotată cu 5 calculatoare; b) numărul copiilor care frecventează biblioteca constituie în valoare procentuală în jur de 50% din copiii care fac studiile în şcoală şi nu numai; c) copiii vin la bibliotecă să facă lecţiile, să scrie proiecte şi să facă instruire la calculator.

 

 • Doamna Vera Traciuc, director, Biblioteca Publică raională Sîngerei: a) biblioteca a primit 100 de mii de cărţi graţie instruirii ad-hoc; b) în bibliotecă s-au făcut multe schimbări – reparaţii, achiziţii de cele necesare pentru buna funcţionare a instituţiei; c) bibliotecarii au studii superioare în domeniu şi urmează cursuri de perfecţionare; d) în incinta bibliotecii se face o dată pe lună instruirea la locul de muncă; e) biblioteca prestează mai multe servicii atât copiilor, cât şi celor adulţi, ca de exemplu: studierea limbilor moderne (engleza, franceza) pentru persoanele care nu au loc de muncă şi au posibilitate să facă instruire prin internet;  f) în fiecare săptămînă ţinem legătura prin skype cu colegii noştri din cele 47 de biblioteci publice teritoriale din raion, din care 36 sunt dotate cu calculatoare.

 

 1. Ce puteţi spune despre finanţarea instituţiilor bugetare din domeniul biblioteconomiei?

 

 • Doamna Nadejda Ciugureanu, s. Chişcăreni, raionul Sîngerei: Bibliotecile trăiesc cele mai bune vremuri. Noua legislaţie permite bibliotecilor să achiziţioneze cărţi, tehnica electronică, materiale ilustrative etc. ceea ce contribuie la activitatea mai performantă a instituţiilor, deşi bibliotecile sunt finanţate din bugetele APL-urilor, fiind o povară pentru acestea. Mai anevoioasă este situaţia privind remunerarea muncii lucrătorilor din domeniul biblioteconomie. Odată cu operarea modificărilor în Legea salarizării nr. 270 din a. 2018, la şefii de biblioteci salariul este suficient de mare, dar la restul lucrătorilor (bibliotecari) salariul e mai mic de 2 ori.

 

 1. Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” Bălţi a devenit gazda desfăşurării evenimentului de importanţă naţională – Conferinţa Zonală cu genericul: „Anul Biblioteconomic 2019 – fundamentări pentru ziua de mâine a Bibliotecii”. Cum credeţi de ce anume aici ?

 

– dna Ludmila Ouş, director al Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu” Bălţi, moderator al evenimentului: această bibliotecă are o experienţă bogată, care este acumulată de la bibliotecile progresiste din nordul ţării, care utilizează cele mai noi metode şi instrumente de lucru.

În afară de aceasta, din primăvara anului 2014, în urma participării la preselecţia bibliotecilor publice pentru includerea acestora în reţeaua NOVATECA (Program lansat în Moldova în scopul de a transforma bibliotecile publice în centre comunitare unde cetăţenii vor putea beneficia de acces la calculatoare, tehnologii şi servicii moderne de informare), Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” Bălţi a fost recunoscută Centru de excepţie faţă de cele 7 biblioteci participante la această preselecţie, unde a fost implementat programul „Novateca”.

 

 1. Care este ziua de mâine a Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu” Bălţi ?

 

– dna Ludmila Ouş: Aplicarea pe deplin în practică a noii legislaţii care ne permite să oferim servicii de calitate cetăţenilor:

 • Servicii de consultanţă;
 • Management financiar;
 • Alfabetizarea digitală;
 • Încadrarea în câmpul muncii;
 • Educarea tinerei generaţii etc.

În plus avem potenţial şi dorinţă de a face cât mai multe şi mai bune lucruri, dar dorim să fim susţinuţi la capitolul spaţii şi resurse informaţionale, baze de date ş.a.

 

Conferinţă Zonală este o posibilitate în plus de a demonstra că bibliotecile vor avea doar de câştigat în urma mobilizării eforturilor pentru a convinge societatea în importanţa şi necesitatea bibliotecilor pentru toţi cetăţenii şi copii şi adulţi.

 

Last updated: iunie 13, 2019 at 17:40 pm

Lasă un Răspuns