09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Comisiile

consultative de specialitate

Comisiile consultative de specialitate

CCS pentru activităţi economico-financiare

Pasat Dmitrii – secretar, Cudreaşova Svetlana, Lisnic Antoniu, Povonschii Vitalii, Topolnițki Oleg, Tuceac Boris, Balan Serghei

CCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului

Marcoci Boris – preșidinte, Cojuhari Iuri – secretar, Ceaicovscaia Galina, Cimili Eduard, Frecauţan Boris, Buceaţchii Pavel

CCS pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale

Basistîi Igor – președinte, Rîbac Elena – secretar, Cheptenari Vladimir, Badiuc Evghenia, Balan Serghei, Dobrogeanu Vasile, Rojac Nina, Poneatovschi Alexandru

CCS pentru drept şi disciplină

Griţco Elena – președinte, Lefter Marcel – secretar, Popenco Raisa, Ciornîi Andrei, Iordan Serghei, Bînzari Igor, Şvarţ Mihail

CCS pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică

Oserbaeva Svetlana președinte, Grădinaru Renata– secretar, Bondari Olga, Usatîi Alexandr, Ghiţu Vladimir, Dilion Diana

 
Componența comisiilor consultative de specialitate este aprobată prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 6/2 din 2 iulie 2015 (modificările sunt introduse prin decizia nr. 12/29 din 24.09.2015; nr.3/44 din 31.03.2016; nr. 4/8 din 19.05.2016; nr. 4/9 din 19.05.2016; nr. 10/1 din 26.10.2017; nr. 3/2 din 08.02.2018; nr. 8/54 din 29.03.2018)

11.04.2018 @ 13:45