09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Comisiile

consultative de specialitate

Comisiile consultative de specialitate

CCS pentru activităţi economico-financiare

Şmulschii Ghenadie – președinte, Pasat Dmitrii – secretar, Cudreaşova Svetlana, Lisnic Antoniu, Grigorişin Nicolai, Povonschii Vitalii, Topolnițki Oleg

CCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului

Gula Vladimir președinte, Cornieţ Nicolai – secretar, Veselovscaia Tatiana, Frecauţan Boris, Cojuhari Iuri, Marcoci Boris, Buceaţchii Pavel

CCS pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale

Basistîi Igor – președinte, Rîbac Elena – secretar, Cheptenari Vladimir, Badiuc Evghenia, Prodan Vergiliu, Dobrogeanu Vasile, Rojac Nina

CCS pentru drept şi disciplină

Griţco Elena – președinte, Lefter Marcel secretar, Popenco Raisa, Ciornîi Andrei, Iordan Serghei, Bînzari Igor, Şvarţ Mihail

CCS pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică

Oserbaeva Svetlana președinte, Grădinaru Renata– secretar, Cimili Eduard, Şaric Oleg, Usatîi Alexandr, Ghiţu Vladimir, Dilion Diana

 
 
24.01.2017 @ 11:30