09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Comisia pentru privatizarea fondului de locuințe

//
Comentariu0

Președintele comisiei, primarul mun. Bălți, R. Usatîi

Vicepreședintele comisiei, viceprimarul mun. Bălți, I. Șeremet

Secretarul comisiei, șeful secției financiar-economică ÎM „GLC Bălți” O. Praht

Membrii comisiei:

V. Gula – consilierul Consiliului mun. Bălți, președintele comisiei consultative de specialitate
pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului;
V. Balan – șef Direcției Juridică;
G. Zincovscaia – șef DPM si RF;
V. Zincovschi – șef DGC;
V. Rusu – șef DGFE;
V. Coada – șef DAC;
T. Parascan – directorul ÎM „GLC Bălți”;
V. Chișlari – medic-șef al Centrului de Sănătate Publică mun. Bălți;
L. Botnariuc – șef serviciului PC și SE mun. Bălți;
S. Iordan – registrator-șef al Oficiului Cadastral Teritorial Bălți, ÎS „Cadastru”.

Baza: Decizia CMB nr. 3/13 din 30.03.2017 „Cu privire la modificarea deciziei CMB nr. 9/21 din 29.09.2016 „Cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe mun. Bălți, în redacția nouă” (pdf)

Decizia CMB nr. 9/21 din 29.09.2016 „Cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe mun. Bălți, în redacția nouă” (pdf)

Acte cu caracter normativ:
Decizia CMB nr. 3/14 din 30.03.2017 „Cu privire la modificarea deciziei Comisiei de privatizare nr. 362 din 15.11.2000 ” (pdf)

Decizia CMB nr. 3/12 din 30.03.2017 „Cu privire la vănzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălți în proprietate privată” (pdf)

Decizia CMB nr. 11/16 din 04.11.2016 „Cu privire la modificarea deciziei Comisiei de privatizare nr. 512 din 05.11.2003” (pdf)

Decizia CMB nr. 11/15 din 04.11.2016 „Cu privire la modificarea decizia Comisiei de privatizare nr.159 din 09.10.1996” (pdf)

Decizia CMB nr. 11/14 din 04.11.2016 „Cu privire la modificarea deciziei Comisiei de privatizare nr. 99 din 19.07.1995” (pdf)

Last updated: aprilie 20, 2017 at 15:22 pm

Lasă un Răspuns