09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Comisia obştească pentru examinarea materialelor şi propunerilor privind conferirea titlului „Cetăţean de onoare a municipiului Bălţi”

//
Comentariu0

Președintele comisiei, viceprimarul mun.Bălţi – Lilia Sava

Vicepreședintele comisiei, şeful secţiei administraţie publică locală – Ludmila Dovgani

Secretarul comisiei,specialist principal al SAPL – Marina Gumennaia

Membrii comisiei:

Șeful Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport – Tatiana Dubițkaia
Șeful secţiei cultură – Veronica Caraulan
Specialist principal direcției juridică – Valentin Fediuc
Consilier al Consiliului mun. Bălți, președintele comisiei consultative
de specialitate pentru activități economico-financiare – Ghenadie Șmulschii
Consilier al Consiliului mun. Bălți, președintele comisiei consultative de specialitate
pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului – Vladimir Gula
Consilier al Consiliului mun. Bălți,președintele comisiei consultative de specialitate
pentru colaborare cu alte autorități, înfrățire, turism, culte și activități social-culturale – Igor Basistîi
Consilier al Consiliului mun. Bălți, președintele comisiei consultative
de specialitate pentru drept și disciplină – Elena Grițco
Consilier al Consiliului mun. Bălți, președintele comisiei consultative
de specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică – Svetlana Urzanovscaia

Baza: Anexă la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 4/59 din 19.05.2016 (pdf)

Anexă 2 la decizia consiliului municipal Bălţi nr.3/8 din 31.03.2010 (pdf)

08.08.2016 @ 16:19

Lasă un Răspuns