09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Comisia locală pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice

//
Comentariu0

Președintele comisiei: Viceprimarul municipiului Bălți –  Lilia Sava.

Secretarul comisiei: inspector al comisiei  pentru problemele victimelor repăresiunilor politici al DASPF – Olga Paterău.

Membrii comisiei:

Șef adjunct al Direcției Asistență socială și Protecția familiei – Nadejda Crîjanovscaia;

Specialist principal al Direcției juridice – Oleg Leahu;

Membru AO «Asociația Foștilor Represați Politici din mun. Bălți» – Nicolai Uncuță.

Baza: Dispoziția primarului nr. 406 din 22 noembrie 2018  «Cu privire la crearea comisiei locale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice» (pdf)

Last updated: ianuarie 27, 2019 at 8:59 am

Lasă un Răspuns