09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Comisia de concurs pentru evaluarea proiectelor de utilitate publică și a comenzilor sociale

//
Comentariu0

Președintele comisiei: viceprimarul municipiului Bălți – Grigorișin Nicolai;

Vicepreședintele comisiei: viceprimarul municipiului Bălți – Șmulschii Ghenadie;

Secretarul comisiei: șeful-adjunct al Direcției secretariat și relații cu publicul, șeful Secției relații cu publicul – Cemîrtan Viorica;

Membrii comisiei:

Viceprimarul municipiului Bălți – Dubițkaia Tatiana;

Consilier al CMB, președintele Comisiei consultative de specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică – Oserbaeva Svetlana;

Consilier al CMB, președintele Comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare – Craevscaia-Derenova Cristina;

Secretarul Consiliului municipal Bălți – Serdiuc Irina;

Șeful Direcţiei generale financiar-economice – Rusu Vera;

Șeful Direcţiei juridice – Balan Vitalii;

Șeful Direcţiei evidență contabilă – ________;

Șeful Secției achiziții publice – Ceremuș Liliana;

Președintele AO „Luceafărul” – Lucico Paulina.

Baza:

Dispoziția primarului nr. 135 din 05.08.2020 „Cu privire la aprobarea instruețiunii privind finanțarea din bugetul municipal a proiectelor de utilitate publică și a comenzilor sociale pentru realizarea programelor/planurilor municipale din sfera socială”

Last updated: august 6, 2020 at 18:58 pm

Lasă un Răspuns