09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți

//
Comentariu0

Adresa: MD-3100 Moldova mun.Balti, str. Decebal,101
Anticamera: tel/fax: 0231 7-03-98
Director adjunct: tel: 0231 7-03-00
Secţia de Invătamânt: tel: 0231 7-51-62
Email: railwaycollegemd@gmail.com
Site: ctfm.md

Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi este denumirea unicei instituției vocațional-tehnice din Republica Moldova care este specializată în pregătirea specialiștilor în domeniul transportului feroviar, fapt prin care își demonstrează aportul esențial în dezvoltarea căilor ferate ale Republicii Moldova care reprezintă un domeniu important de activitate al economiei naționale.

Instituția de învățământ este atestată pentru prima dată în anul 1983, conform Hotărârii Guvernului nr.2208-228 din 21.05.1983. Din punct de vedere cronologic, perioada de activitate a colegiului reprezintă un termen relativ scurt, dar amplu din perspectiva realizărilor educaționale, fapt confirmat de 4153 de absolvenți.

În prezent, în Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi se pregătesc specialiști la următoarele specialități: Transport feroviar, Transport auto și Informatica.

Colegiul dispune de o bază tehnico-materială necesară pentru pregătirea specialiștilor de calificare înaltă, cu ajutorul căreia creează condiții adecvate pentru desfășurarea cu succes a activității de instruire, inclusiv, de formare a deprinderilor practice în domeniile vizate.

Activitățile educaționale din cadrul colegiului, pe lângă pregătirea profesională, sunt concentrate pe cultivarea la discipoli a valorilor general-umane și vizează educarea elevilor în spiritul valorilor naționale și europene. Astfel, prestigiul instituției se datorează atât unei administrări manageriale eficiente, cât și criteriilor bine stabilite în procesul de activitate: profesionalismul, performanța, toleranță și verticalitate.

O preocupare permanentă a Colegiului Tehnic Feroviar este cooperarea internațională, care constituie o componentă esențială a strategiei educaționale și manageriale a colegiului, inclusiv, și stabilirea parteneriatul educațional internațional, prin implementarea principiilor activității de cooperare internațională:

* promovarea și dezvoltarea valorilor educaționale, științifice și culturale;

* promovarea și dezvoltarea tradițiilor umaniste și a valorilor democrației;

* integrarea în circuitul mondial de valori educaționale, științifice și culturale;

* participarea activă, direct și prin parteneriate multilaterale, la definirea tendințelor contemporane de evoluție ale comunității internaționale.

Printre cele mai importante evenimente ce au marcat și măsurat calitatea și volumul muncii personalului Colegiului Tehnic Feroviar din Bălți, între anii 2010-2017, se numără stabilirea relațiilor de parteneriat cu instituții de învățământ de profil din țară și străinătate și agenți economici, cum ar fi:

 1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România
 2. Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi”, Iași, România
 3. Universitatea Transportului Feroviar din Harkov, Ucraina
 4. Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău
 5. Universitatea de Stat ,, Alecu Russo”, din Bălți
 6. Academia de Transporturi, Informatică și Comunicații, Chișinău
 7. Școala Profesională Superioară Transportului Feroviar din Kazatin, Ucraina
 8. Tehnicum Transportului Feroviar din Odessa, Ucraina
 9. Colegiul Tehnic de Transporturi din Brașov, România
 10. Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Iași, România
 11. Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I din Timișoara, România
 12. Liceul Feroviar din Vilnius, Lituania
 13. Academia de transporturi Trencin, Slovacia
 14. Tehnicumul de Comunicații „Ippolit Ţighelischii”, Poznan, Polonia
 15. Colegiul Tehnic De Căi Ferate „Unirea”, Pașcani, România
 16. Colegiul de Comunicații, Iberia, Georgia
 17. Liceul Profesional de Căi Ferate, Cernăuți, Ucraina
 18. Colegiul Tehnic Feroviar din Minsk „E.P. Yushkevich”, Minsk, Belarus

În învățământul profesional tehnic se acordă o atenție sporită formării și dezvoltării deprinderilor practice a elevilor; în acest sens, pentru cunoașterea bunelor practici europene Colegiul a stabilit parteneriate cu agenți economici din România, cum ar fi:

 1. SC Electroputere VFU Pașcani SA, România
 2. S.C. Multico SRL, România

Aceste companii participă activ la pregătirea profesională a elevilor deoarece pot asigura toate condițiile necesare pentru instruirea teoretică și practică a viitorilor specialiști, astfel, în timpul practicii specialiștii din domeniul feroviar ajută elevii să deprindă meseria în condiții reale de activitate. În rezultat, elevii colegiului au promovat practica de instruire la întreprindere, fiind antrenați în activitățile de producere.

În anul 2015 Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți a devenit membru al Asociației instituțiilor de învățământ profil feroviar din Europa de Est. Instituțiile de învățământ, membri al Asociației au organizat și promovat un șir de activități la care au participat cadrele didactice și elevii Colegiului Tehnic Feroviar din Bălți:

 • Concursul Internațional „International Computer Skills Competition – Poznan 2016”, Poznan, Polonia – elevii colegiului fiind premiați cu locul II
 • Concurs Internațional ,,The vocational school in rail transport and trade services 2017”, Vilnius, Lithuania – elevii au fost premiați cu locul III

Scopul principal al colaborării în cadrul acestor parteneriate a fost introducerea dimensiunii europene și promovarea multiculturalismului și mai ales îmbunătățirea calității învățământului prin realizarea unor schimburi de experiență și practice educaționale. Astfel, rezultatul acestor acțiuni poate fi observat în evoluția asupra imaginii colegiului, care în prezent se bucură de o autoritate notorie în rândul instituțiilor naționale.

Last updated: iunie 13, 2017 at 16:26 pm

Lasă un Răspuns