09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Contracte privind colaborarea cu ONG

ONG // Colaborarea cu societatea civilă


Tipul actului normativ Nr. și denumire file
Acord de colaborare „în domeniul protecției copilului victimă” între Consiliul mun. Bălți și A.O. „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii”(CNPAC)” pdf
Decizia CMB nr. 3/23 din 08.02.2018 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare în domeniul protecției copilului victimă cu A.O. „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii”(CNPAC)” pdf
Decizia CMB nr. 13/44 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Memorandumul de înțelegere între Glode AO și Consiliul municipal Bălți” pdf
Decizia CMB nr. 9/13 din 28.09.2017 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul municipal Bălți și Asociația Obștească „Asociația Femeilor de Afaceri din mun. Bălți” pdf
Decizia Curţii de Apel Bălţi

Notă de serviciu

dosarul nr. 3a-110/17 din 15.08.2017 „Cu privire la anularea deciziei CMB nr. 4/7 din 19.05.2016 „Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare între Asociaţia Obştească „Centrul Pro Comunitate” şi Consiliul municipal Bălţi”

Către dna I. Serdiuc, Secretar al Consiliului municipal Bălți din partea șefului Direcției Juridice d-lui V. Balan

pdf

pdf

Dispoziția primarului nr. 279 din 03.08.2017 „Cu privire la înregistrarea dizoșvării Organizației Obștești „Căminul Viitorului” pdf
Decizia Ministerului Justiției al Republicii Moldova nr. 19 din 02.05.2017 privind eliberarea certificatului de utilitate publică Asociației Obștești Uniunea de susținere socială a tutorilor, familiilor incomplete și cetățenilor singuri „Speranța“ pdf
Certificat de utulitate publică Asociației Obștești Uniunea de susținere socială a tutorilor, familiilor incomplete și cetățenilor singuri „Speranța“ pdf
Decizia CMB nr. 7/5 din 27.07.2016 „Cu privire la aprobarea proiectului Memorandumului de colaborare între Primăria municipiului Bălți și Asociația Obștească „Institutul Casei Pasive” pdf
Decizia CMB nr. 1/7 din 04.02.2016 „Cu privire la aprobarea proiectului Memorandumului de colaborare între primăria municipiului Bălţi şi AO „Asstreia” pdf
Decizia CMB nr. 5/19 din 31.07.2014 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Consiliul Municipal Bălţi şi Asociaţia Obştească reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaţionale „IREX” pdf
Decizia CMB nr.4/45 din 27.06.2014 „Cu privire la perfectarea Memorandumului bilateral încheiat între primăria municipiului Bălţi şi Organizaţia Obştească de Binefacere „Lumina”, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr.4/15 din 04.05.2006, cu modificările şi completările ulterioare şi prelungirea termenului contractului de locaţiune nr. 79/2 din 01.08.2011 a încăperilor la subsolul incintei centrului consultativ al IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălţi din str. Decebal, 101A, cu scutire de la plata pentru locaţiune” pdf
Decizia CMB nr. 2/57 din 27.03.2014 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC)” pdf
Decizia CMB nr.2/44 din 27.03.2014 „Cu privire la modificarea Memorandumului trilateral despre parteneriatul social în cadrul realizării programului municipal „Profilaxia HIV/SIDA şi altor infecţii sexual transmisibile printre consumatorii de droguri” aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 5/19 din 21.10.2004, cu modificările şi completările ulterioare” pdf
Decizia CMB nr.2/31 din 28.03.2013 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de cooperare între Primăria municipiului Bălţi, Asociaţia Obştească ”Demos„ şi Organizaţia Obştească pentru Copii şi Tineret ”Moştenitorii„ pdf
Decizia CMB nr. 12/53 din 25.10.2012 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare între Primăria mun. Bălţi şi Misiunea Religioasă Catolică „Caritas Moldova” pdf
Decizia CMB nr. 8/63 din 26.07.2012 „Cu privire la modificarea acordului- memorandum bilateral între Primăria mun. Bălţi şi SA „Constructorul” aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălţi Nr. 7/27 din 29.09.2006 şi transmiterea apartamentelor în administrarea ÎM «Gospodăria locativ-comunală Bălţi» cu drept de gestiune economică.” pdf
Decizia CMB nr. 8/38 din 26.07.2012 „Cu privire la perfectarea Memorandumului bilateral încheiat între Primăria municipiului Bălţi şi AO Uniunea „Speranţa”, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 6/7 din 25.11.2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi prelungirea contractului de locaţiune a încăperilor din str. M. Viteazul, 69, cu scutire de la plata pentru locaţiune.” pdf
Decizia CMB nr. 7/37 din 21.06.2012 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Bălţi nr. 1 / 57 din 26.02 .2009 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Bălţi nr. 4/45 din 19.06.2008 „Cu privire la introducerea modificărilor în Memorandumul bilateral încheiat între primăria mun. Bălţi şi Societatea Municipală a Invalizilor din RM, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 6/6 din 30.06.2005 şi prelungirea contractului de locaţiune cu modificarea condiţiilor” pdf
Decizia CMB nr. 3/27 din 29.03.2012 „Cu privire la modificarea Memorandumului bilateral încheiat între Primăria municipiului Bălţi şi Societatea Naţională de Crucea Roşie RM, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 8/2 din 27.11.2003 cu modificările şi completările şi prelungirea contractului de locaţiune a încăperilor din str. 31 August, 63A, cu scutire de plată pentru locaţiune.” pdf
Decizia CMB nr. 3/9 din 29.03.2012 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între primăria municipiului Bălţi, Centrul Social „Viaţă cu Speranţă” şi Asociaţia Obştească Asociaţia „Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi din municipiul Bălţi” doc
Decizia CMB nr. 3/8 din 29.03.2012 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare între Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, Filiala din Moldova a Asociaţiei „AMICI DEI BAMBINI” şi consiliul municipal Bălţi” pdf
Decizia CMB nr. 6/2 din 27.10.2011 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare dintre Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) şi IP Centrul de criză familială „Sotis” pdf
Decizia CMB nr. 3/28 din 28.07.2011 „Cu privire la perfectarea Memorandumului bilateral încheiat între primăria municipiului Bălţi şi AO Uniunea „Speranţa”, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Bălţi Nr. 6/7 din 25.11.2004, cu modificările şi completările, şi prelungirea contractului de locaţiune a încăperii din str. M. Viteazul, 69, cu scutire de la plata pentru locaţiune.” doc
Decizia CMB nr. 6/7 din 25.11.2004 „Cu privire la aprobarea Memorandumului încheiat între primăria mun.Bălţi şi Uniunea „Speranţa” doc
Last updated: decembrie 29, 2019 at 18:42 pm