09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Contracte privind colaborarea cu ONG

ONG // Colaborarea cu societatea civilă

REGISTRUL ACORDURILOR DE COLABORARE a CONSILIULUI MUN. BălţiCU ASOCIAŢII OBŞTEŞTI DIN MUNICIPIUL BĂLŢI

Acorduri de cooperare existente cu asociațiile obşteşti din municipiul Bălţi

Decizia CMB nr. 7/57 din 30.07.2020 «Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare încheiat între Consiliul municipal Bălți și Asociația Obștească «Dreptul de a fi»» (pdf)
Decizia CMB nr. 7/5 din 30.07.2020 «Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de parteneriat dintre Asociația Obștească ,,CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie” și Consiliul municipal Bălți» (pdf)
Decizia CMB nr. 7/4 din 30.07.2020 «Cu privire la modificarea Acordului de Colaborare, încheiat între Consiliul municipal Bălți şi Asociația Obștească Uniunea de Susținere Socială a Tutorilor, Familiilor Nepline și Cetățenilor Singuri “Speranța”, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 7/21 din 20.07.2017 şi permiterea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locaţiune a încăperilor din str. M. Viteazul, 69» (pdf)
Acord de colaborare în domeniul protecției copilului victimă între Consiliul mun. Bălți și A.O. „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii”(CNPAC)” (pdf)
Decizia CMB nr. 3/23 din 08.02.2018 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare în domeniul protecției copilului victimă cu A.O. „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii”(CNPAC)” (pdf)
Decizia CMB nr. 13/44 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Memorandumul de înțelegere între Glode AO și Consiliul municipal Bălți” (pdf)
Decizia CMB nr. 9/13 din 28.09.2017 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul municipal Bălți și Asociația Obștească „Asociația Femeilor de Afaceri din mun. Bălți”” (pdf)
Decizia Curţii de Apel Bălţi dosarul nr. 3a-110/17 din 15.08.2017 „Cu privire la anularea deciziei CMB nr. 4/7 din 19.05.2016 „Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare între Asociaţia Obştească „Centrul Pro Comunitate” şi Consiliul municipal Bălţi”” (pdf)
Notă de serviciu Către dna I. Serdiuc, Secretar al Consiliului municipal Bălți din partea șefului Direcției Juridice d-lui V. Balan (pdf)
Dispoziția primarului nr. 279 din 03.08.2017 „Cu privire la înregistrarea dizoșvării Organizației Obștești „Căminul Viitorului”” (pdf)
Decizia Ministerului Justiției al Republicii Moldova nr. 19 din 02.05.2017 privind eliberarea certificatului de utilitate publică Asociației Obștești Uniunea de susținere socială a tutorilor, familiilor incomplete și cetățenilor singuri „Speranța“ (pdf)
Asociației Obștești Uniunea de susținere socială a tutorilor, familiilor incomplete și cetățenilor singuri „Speranța“ (pdf)
Decizia CMB nr. 7/5 din 27.07.2016 „Cu privire la aprobarea proiectului Memorandumului de colaborare între Primăria municipiului Bălți și Asociația Obștească „Institutul Casei Pasive”” (pdf)
Decizia CMB nr. 1/7 din 04.02.2016 „Cu privire la aprobarea proiectului Memorandumului de colaborare între primăria municipiului Bălţi şi AO „Asstreia”” (pdf)
Decizia CMB nr. 5/19 din 31.07.2014 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Consiliul Municipal Bălţi şi Asociaţia Obştească reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaţionale „IREX”” (pdf)
Decizia CMB nr.4/45 din 27.06.2014 „Cu privire la perfectarea Memorandumului bilateral încheiat între primăria municipiului Bălţi şi Organizaţia Obştească de Binefacere „Lumina”, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr.4/15 din 04.05.2006, cu modificările şi completările ulterioare şi prelungirea termenului contractului de locaţiune nr. 79/2 din 01.08.2011 a încăperilor la subsolul incintei centrului consultativ al IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălţi din str. Decebal, 101A, cu scutire de la plata pentru locaţiune” (pdf)
Decizia CMB nr. 2/57 din 27.03.2014 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC)” (pdf)
Decizia CMB nr.2/44 din 27.03.2014 „Cu privire la modificarea Memorandumului trilateral despre parteneriatul social în cadrul realizării programului municipal „Profilaxia HIV/SIDA şi altor infecţii sexual transmisibile printre consumatorii de droguri” aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 5/19 din 21.10.2004, cu modificările şi completările ulterioare” (pdf)
Decizia CMB nr.2/31 din 28.03.2013 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de cooperare între Primăria municipiului Bălţi, Asociaţia Obştească ”Demos„ şi Organizaţia Obştească pentru Copii şi Tineret ”Moştenitorii„” (pdf)
Decizia CMB nr. 12/53 din 25.10.2012 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare între Primăria mun. Bălţi şi Misiunea Religioasă Catolică „Caritas Moldova”” (pdf)
Decizia CMB nr. 8/63 din 26.07.2012 „Cu privire la modificarea acordului- memorandum bilateral între Primăria mun. Bălţi şi SA „Constructorul” aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălţi Nr. 7/27 din 29.09.2006 şi transmiterea apartamentelor în administrarea ÎM «Gospodăria locativ-comunală Bălţi» cu drept de gestiune economică.” (pdf)
Decizia CMB nr. 8/38 din 26.07.2012 „Cu privire la perfectarea Memorandumului bilateral încheiat între Primăria municipiului Bălţi şi AO Uniunea „Speranţa”, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 6/7 din 25.11.2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi prelungirea contractului de locaţiune a încăperilor din str. M. Viteazul, 69, cu scutire de la plata pentru locaţiune.” (pdf)
Decizia CMB nr. 7/37 din 21.06.2012 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Bălţi nr. 1/57 din 26.02 .2009 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Bălţi nr. 4/45 din 19.06.2008 „Cu privire la introducerea modificărilor în Memorandumul bilateral încheiat între primăria mun. Bălţi şi Societatea Municipală a Invalizilor din RM, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 6/6 din 30.06.2005 şi prelungirea contractului de locaţiune cu modificarea condiţiilor””” (pdf)
Decizia CMB nr. 3/27 din 29.03.2012 „Cu privire la modificarea Memorandumului bilateral încheiat între Primăria municipiului Bălţi şi Societatea Naţională de Crucea Roşie RM, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 8/2 din 27.11.2003 cu modificările şi completările şi prelungirea contractului de locaţiune a încăperilor din str. 31 August, 63A, cu scutire de plată pentru locaţiune.” (pdf)
Decizia CMB nr. 3/9 din 29.03.2012 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între primăria municipiului Bălţi, Centrul Social „Viaţă cu Speranţă” şi Asociaţia Obştească Asociaţia „Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi din municipiul Bălţi”” (doc)
Decizia CMB nr. 3/8 din 29.03.2012 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare între Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, Filiala din Moldova a Asociaţiei „AMICI DEI BAMBINI” şi consiliul municipal Bălţi” (pdf)
Decizia CMB nr. 6/2 din 27.10.2011 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare dintre Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) şi IP Centrul de criză familială „Sotis”” (pdf)
Decizia CMB nr. 3/28 din 28.07.2011 „Cu privire la perfectarea Memorandumului bilateral încheiat între primăria municipiului Bălţi şi AO Uniunea „Speranţa”, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Bălţi Nr. 6/7 din 25.11.2004, cu modificările şi completările, şi prelungirea contractului de locaţiune a încăperii din str. M. Viteazul, 69, cu scutire de la plata pentru locaţiune.” (doc)
Decizia CMB nr. 6/7 din 25.11.2004 „Cu privire la aprobarea Memorandumului încheiat între primăria mun.Bălţi şi Uniunea „Speranţa” (doc)
Last updated: august 8, 2020 at 9:52 am