09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Centrul de plasament a copiilor în situaţie de risc ”Drumul spre casă”

//
Comentariu0

Centrul de plasament temporar a copiilor în situație de risc ”Drumul spre casă” este o instituție specializată, publică de profil social, care oferă îngrijire temporară pentru copii și  tineri în situații de dificultate.

El a fost creat la data de 26 iunie 2006 cu suportul guvernelor Suediei și Republicii Moldova, cu asistența tehnică a FISM-ului I.

Directorul  –   Iuliana Vrabie

adresa: mun. Bălţi, str. Şevcenko, 23 «B»

Telefon: 0 (231) 32164

E-mail:drumcasa@mail.ru

Acte normative:
Decizia CMB nr. 12/1 din 08.12.2017 „Cu privire la fuziunea prin absorbție a Centrului de primire a copilului în regim de urgență „Evrica” în Centrul de plasament temporar al copiilor în situaţie de risc „Drumul spre casă” pdf

Centrul funcţionează în baza a două programe:

Programa Nr. 1: Centrul de plasament temporar a copiilor în situație de risc.

Programa Nr. 2: Centrul de plasament temporar pentru tineri orfani reveniți din instituțiile rezidențiale.

Scopul Centrului:
a) Protecţie temporară a copilului aflat în situaţie de dificultate, de socializare şi reîntegrare în familia biologică, adoptivă sau extinsă.
b) Reîntegrarea socială şi profesională a adolescenţilor şi tinerilor sub vîrsta de 18 aniconform legislaţiei în vigoare.

Beneficiarii Centrului pot fi:

Beneficiarii Centrului pot fi:
a) copii cu vîrsta cuprinsă între 7-18 ani, separaţi temporar sau definitiv de mediul mamă aflaţi în situaţie de dificultate:
– copii aflaţi în situaţie de risc;
– copii orfani sau rămaşi fără îngrijire părintească;
– copii ale căror familii biologice nu le pot oferi necesităţile vitale necesare;
– copii, siguranţa, integritatea fizică şi psihică, căror sunt de asemenea, sub ameninţare în mediul lor;
– copii, care necesită tutelă atunci cînd este imposibil să se stabilească
– copii, ce necesită plasament, redirecţionaţi din Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă «Evrica».
b) adolescenţi şi tineri orfani aflaţi în dificultate cu vîrste cuprinse între 16-23 ani, absolvenţi al instituţiilor rezidenţiale, studenţi (fără surse financiare, lipsa spaţiului locativ).

Organizarea și funcționarea Centrului

Centrul oferă servicii de plasament pe o perioadă ce nu trebuie să depăşească 12 luni calendaristice pentru care autorităţile de protecţie a copiilor şi personalul Centrului sunt obligaţi să găsească soluţii optime pentru a stabili formele de protecţie a copilului/tînărului.

În cazuri excepţionale, copilul/tînărul va beneficia de serviciile Centrului pînă la rezolvarea problemei poziţiei sale.

Capacitatea maximă a Centrului este de 40 de beneficiari,  24 din 24 ore.

Programa №1 – 30 copii

Programa №2 – 10 copii

Serviciile prestate în cadrul Centrului ”Drumul spre casă”:
a) cazare/adăpost temporar, îngrijire şi protecţie;
b) examinare medicală;
c) furnizare de produse alimentare, îmbrăcăminte, articole de uz casnic esenţiale, produse de igienă şi rechizite şcolare;
d) sprijin pedagogic şi educaţional la efectuarea temelor, cooperarea cu instituţiile de învăţămînt;
e) asistenţă juridică – probleme legate de securitatea şi protejarea drepturilor legitime la garanţiile sociale, de proprietate şi de finanţare;
f) activităţi destinate să dezvolte copilului capacitatea de a fi independent în viaţa cotidiană;
g) susţinere în dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului, dezvoltarea personalităţii, a capacităţilor de comunicare şi de integrare în viaţa socială şi accesul la nivel cultural optim;
h) de observaţie şi evaluare sistematică a evoluţiei copilului;
i) de consiliere şi sprijin pedagogic şi psihologic familiei copilului;
j) căutarea rudelor apropiate şi îndepărtate, în scopul de a stabili conexiuni în relaţii cu familia, prietenii şi comunitatea.

Centrul asigură beneficiarului condiţii pentru dezvoltarea personalităţii a capacităţilor de comunicare şi de integrare în viaţa socială şi accesul la nivelul cultural optim.

În cadrul Centrului activează: Pedagogi sociali, educători, psiholog, asistent medical, supraveghetori în regim de noapte.

Last updated: martie 14, 2018 at 13:51 pm

Lasă un Răspuns