09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Casa Teritorială de Asigurări Sociale

//
Comentarii6

Adresa: mun. Balti, MD-3100, str. 31 August, 47

Nr. Nume, Prenume Funcţia Telefon
1. Rusu Damian Şef CTAS 0231-2-25-48 (fax)
2. Mihailov Natalia Şef-adjunct 0231-2-90-52
3. Nedenco Raisa Şef Direcţie venituri 0231-2-20-78
4. Mîrza Gheorghe Şef Direcţie calcul drepturi sociale 0231-9-23-11

web site: cnas.md

Atribuţiile Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale

Casele Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) sunt structuri teritoriale desconcentrate ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, fără personalitate juridică, cărora le revin, în limitele competenţei, toate activităţile ce ţin de deservirea nemijlocită a populaţiei în domeniul asigurărilor sociale de stat.

CTAS îşi desfăşoară activitatea sub conducerea şi controlul Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu respectarea principiului teritorial şi îşi exercită funcţiile sale în conformitate cu prevederile Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 08.07.1999; Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 937din 13.11.2014; actelor legislative şi normative în domeniu, precum şi Regulamentului de organizare şi funcţionare.

Procesul direct de lucru cu clientela se efectuează zilnic de luni până vineri, de la ora 8.00 până la ora 17.00, cu asigurarea graficului flexibil pentru orele de masă, durata maximă a timpului de muncă nu va depăşi 8 ore pe zi. Programul de lucru este afişat la intrarea în CTAS.

CTAS au următoarele atribuţii de bază:

1)     înaintarea şi argumentarea propunerilor de elaborare a proiectului devizului de cheltuieli pentru organizarea şi funcţionarea în următorul an bugetar a Casei Teritoriale de Asigurări Sociale;

2)      înregistrarea şi evidenţa persoanelor juridice şi fizice  în calitate de plătitori la bugetul asigurărilor sociale de stat din teritoriul respectiv;

3)      primirea şi prelucrarea declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

4)      primirea, înregistrarea şi verificarea documentelor evidenţei individuale a contribuţiilor de asigurări sociale;

5)      înregistrarea persoanelor asigurate şi atribuirea codurilor personale de asigurări sociale;

6)      încheierea contractelor individuale de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

7)      actualizarea datelor în Registrul de stat al evidenţei individuale;

8)      asigurarea accesului persoanelor asigurate la informaţia din Registrul de stat al evidenţei individuale;

9)      supravegherea respectării de către plătitorii de contribuţii a prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la asigurările sociale de stat;

10)  restituirea supraplăţilor, regularizarea şi plata sumelor ce reprezintă prestaţii de asigurări sociale;

11)  rambursarea, la solicitare, a sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat;

12)  întocmirea dosarelor pe fiecare entitate – plătitor de contribuţii;

13)  exercitarea unui control nemijlocit al procesului de acumulare a contribuţiilor de asigurări sociale;

14)  întreprinderea măsurilor şi acţiunilor faţă de plătitorii care nu respectă normele legislaţiei în vigoare;

15)  controlul corectitudinii stabilirii şi achitării indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă;

16)  stabilirea, recalcularea şi evidenţa prestaţiilor sociale în baza cererilor depuse de către cetăţeni;

17)  acordarea biletelor de tratament balneosanatorial;

18)  verificarea autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat;

19)  informarea operativă şi corectă a populaţiei privind sistemul public de asigurări sociale;

20)  eliberarea certificatelor, confirmărilor şi legitimaţiilor la solicitare;

21)  primirea, evidenţa şi soluţionarea petiţiilor şi adresărilor parvenite de la agenţii economici şi cetăţeni;

22)  asigurarea reprezentării în instanţele judiciare pe litigiile în care este implicată;

23)  efectuarea controalelor privind  corectitudinea achitării prestaţiilor sociale prin intermediul prestatorilor de servicii de plată;

24)  întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă periodice cu rezultatele activităţii desfăşurate;

25)  colaborarea cu organele serviciului fiscal de stat în domeniul ţinerii evidenţei plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat;

26)  colaborarea intensă cu structurile administraţiei publice locale în vederea atingerii obiectivelor propuse;

27)  orice alte atribuţii prevăzute de lege sau delegate de Casa Naţională.

Last updated: martie 13, 2017 at 15:27 pm

6 Responses

 1. Yurii Condrat Procopciuc+

  ADRESARE catre d.nul Rusu Damian, seful CTAS or. Balti ! Ma numesc Yurie Condrat Procopciuc. Sunt nascut la Edinet. Din 1984 – locuitor al or. Vologda, Rusia. Ca sa es la pensie a-mi trebuie 2 documente – confirmari, precum ca eu am lucrat in 1976, 1977 la Бельцкий мясокомбинат. Ajutati-mi, va rog, documentele combinatului acesta sunt date in arhiva CTAS a D.voastre ? Eu pot trimite adresarea mea la adresa electronica a CTAS or. Balti ? Sau cum si in ce mod sa ma adresez ? Adresa mea personala: [email protected] . Va rog f.frumos sa-mi ajutati…

  1. Margarita Pryakina

   Уважаемый г-н Прокопчук.ТКСС не находится в ведении примэрии мун. Бэлць. Для того, чтобы получить подтверждение вашей работы на мясокомбинате в 70-е годы, вам необходимо обратиться на АО „Басарабия-Норд”, где должен был сохраниться архив, либо отправить официальный запрос в муниципальный архив по адресу:
   Начальник: Бородина Анжелика
   Телефон/факс: : 0 (231) 3-11-70
   email: [email protected]
   skype: arhiv.balti
   адрес: ул. Победы, 96 а

   либо непосредственно сделать официальный запрос из России, где вы проживаете, в адрес ТКСС, мун. Бэлць, ул. 31 августа, 47

 2. Aurica Cebotari

  Avind acces la coodul CPAS am verificat datele personale privind salariului. Si am depistat ca din perioada 1999 – 2001 nu sunt introduse datele in contul meu personal de la intreprinderea IM «INFINITY INC» SRL. Cu parere de rau intreprinderea IM «INFINITY INC» SRL a fost lichidata in 06.08.2013 la hotarirea Curtei de Apel Chisinau nr.24-14/12. Ridicind arhiva IM «INFINITY INC» SRL formularul REV5A( anexat mai jos) am dovada ca a fost calculat salariul pe perioada 1999-2001 si transmis la Casa de Asigurari Sociale sectia Buiucani.
  Acelias probeleme am mai depistat cu Scoala Profesional nr.1 Balti din perioada 01.02.2002-17.10.2002
  M-am adresat la CNAS Balti unde am primit raspuns ca intreprinderea e inregistrata in Chisinau si toata informatia a fost inregistrata la Casa Teritoriala de Asigurare Sociala Buiucani Chisinau.
  Va rog sa spuneti cum se poate de rezolvat aceasta intrebare

  1. Margarita Pryakina

   Stimată dna Aurica spre regret întrebarea DVS nu este în competența Primăriei mun. Bălți. Pentru informația puteți să vă adresați, așa cum vi s-a spus la CNAS Bălți, la Casa Teritoriala de Asigurare Sociala Chisinau.

 3. Fiodor Dascal

  Rog sa mi se explice cum mi-a fost calculata indexatia la pensie de la 1 aprilie 2020, fiindca am dubii ca nu a fost calculata corect.

  1. Margarita Pryakina

   Stimate dle Dascal, întrebările de acest gen (calcularea pensiei) sunt în competența Casei Teritoriale de Asigurări sociale, adresa: str. 31 august, 47, tel. (0231) 2-25-48.

Leave a Reply to Yurii Condrat Procopciuc+ Cancel Reply