08:00 - 17:00
(0 231) 2-23-48
piața Independenței, 1

CALM: ”Prin promovarea unor modele radicale ale reformei teritorial-administrative, Guvernarea ar putea distruge coloane fertebrală a țării – satele! S-a uitat o axiomă fundamentală de care trebuie să se ghideze orice guvernare responsabilă și autentică – oamenii nu sunt cifre, iar satele nu sunt sume!”

//
Comentariu0

Congresul Autorităţilor Locale din Moldova, organizație care reprezintă  majoritatea unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova și primari din majoritatea partidelor politice, se declară împotriva intenției autorităților de a reduce radical numărul de primării în cadrul anunțatei reforme administrative.

În cadrul unor consultări ample în toate raioanele țării, organizate de CALM, edilii locali au menționat că modelele propuse de autoritățile centrale vor duce la moartea satului moldovenesc, iar o reformă veritabilă trebuie să se bazeze pe realizarea în primul rând a descentralizării administrative (financiare, patrimoniale, organizaționale) și cu elemente de optimizare teritorială precum: revizuirea raioanelor, promovarea amalgamării voluntare, dezvoltarea cooperării inter-municipale, dar și o descentralizare eficientă și promptă. O astfel de consultare cu primarii nordului republicii a avut loc la Bălți pe data de 09.06.2017.

Cel mai recent număr al ziarului ”Vocea APL” este dedicat în exclusivitate acestui subiect important, dar și procesului amplu de consultare cu edilii locali, lansat de CALM, care consideră că decizia finala care va fi luată trebuie să fie una responsabilă, obiectivă și conectată la nevoile reale ale țării, ușor de implementat și acceptabilă pentru guvernare și toți actorii vizați/interesați.

În editorialul de pe primele pagini ale ziarului, directorul executiv CALM atenționează că abordarea hazardată a unei astfel de probleme complexe riscă să se transforme într-un fiasko, și asta deoarece Republica Moldova deja a trecut prin astfel de experiențe, iar rezultatele au fost dezastruoase pe termen mediu și lung pentru întreg procesul de descentralizare și modernizare a APL:  ”Observăm cu îngrijorare că poziția CALM nu este conștientizată, iar autoritățile statului, sub presiunea inexplicabilă a anumitor parteneri de dezvoltare (contrar principiilor și valorilor oficial promovate în RM) și la sugestia unor consultanți străini (deconectați de la înțelegerea cauzelor reale ale problemelor și realitățile noastre), tot mai mult înclină spre promovarea unei reforme administrativ-teritoriale radicale, într-un mod unilateral, netransparent și total contrar principiilor incluziunii și participării democratice. Iar cel mai grav în această situație este că practic toate argumentele în baza cărora se insistă pe reforma dată sunt greșite, nu au nicio legătură cu fragmentarea administrativ-teritorială sau reprezintă niște consecințe a unor procese/situații ce țin de cu totul alte cauze. În consecință, există risc major ca Guvernul să adopte în acest sens decizii grăbite și neevaluate suficient sub aspectul impactului și al efectelor pe care le pot avea”.

Astfel, CALM propune modelul său al reformei APL: ” Modelul DACIA se bazează pe o abordare complexă, realistă, multilaterală, flexibilă și cu îmbinarea în mod armonios a celor trei elemente/direcții de bază: descentralizarea administrativă, cooperarea inter-municipală și delegare, amalgamarea voluntară. Acest model reprezintă o îmbinare logică și realistică a tuturor opțiunilor de reformă propuse până în prezent,  cu excepția celor radicale și incompatibile  În cadrul acestui model, de fapt, pornind de la problemele reale și actuale cu care se confruntă APL,  se propune ca bază un complex de măsuri concrete de descentralizare efectivă, iar amalgamarea și cooperarea inter-municipală devin elemente și/sau instrumente puse la îndemâna comunităților locale în vederea eficientizării după necesitate a activității APL.  Ideea principală este să continuăm în primul rând cu procesul de descentralizare financiară, economică, patrimonială etc. Să facem unele optimizări la nivel teritorial care se impun deja de  mai mulți ani (revizuirea statutului UAT de nivelul II), acordarea statutului de municipii orașelor reședință de raioane, să dezvoltăm/promovăm cadrul legal și instituțional necesar pentru cooperare inter-municipală și amalgamare voluntară ,  dând posibilitatea celor care doresc şi pot să se unească să o facă, să le promovăm pe larg, să căutăm resurse ca să stimulăm această amalgamare voluntară; să dezvoltăm  mecanisme de delegare a anumitor servicii-competențe. Nu în ultimul rând, urmează a acorda/descentraliza către APL libertatea deplină în domeniul organizării, funcționării și remunerării în cadrul APL; să revedem activitatea organelor judiciare și de control în scopul reducerii presiunii și blocajelor activității APL; să asigurăm o descătușare a inițiativei la nivel local.”, menționează Viorel Furdui.

Reforma administrativ-teritorială trebuie privită ca un corp comun cu procesul de descentralizare financiară. Este opinia membrilor CALM, expusă la dezbaterile privind reforma administrativ-teritorială. Aceștia au specificat că reforma nu trebuie abordată doar ca o strategie de optimizare, ci să cuprindă o viziune complexă, care să aibă ca finalitate  avantaje pentru comunităţii locale, servicii de calitate înaltă și, desigur, să cuprindă instrumente de fortificare a autonomiei și democraţiei locale.

Potrivit CALM și a membrilor săi, reforma administrației publice, dar și cea administrativ-teritorială, nu trebuie desfășurate înainte de a-i consulta pe cei care stau la baza țării, și anume edilii locali. Totodată, trebuie să se țină cont de importanța procesului de descentralizare reală, schemele optime de organizare administrativ-teritorială, dar și de faptul că efectul final al reformelor ar trebui să fie asigurarea cetățenilor cu servicii publice calitative. Primarii din localității țării s-au implicat activ în consultările naționale organizate de CALM, iar opiniile lor se vor regăsi într-o notă detaliată care va cuprinde o poziție consolidată a APL și propuneri concrete, pe care Congresul Autorităților Locale din Moldova o va remite Guvernului.

Fișier: Ziarul Vocea Administratiei Locale

Last updated: iulie 27, 2017 at 17:08 pm

Lasă un Răspuns