09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

„Bugetare sensibilă la gen de la concepte la implementare”

//
Comentariu0

UN Women, în colaborare cu AO „Afina”, a organizat în data de 26 iulie 2018 atelierul „Bugetare sensibilă la gen de la concepte la implementare” pentru 26 de funcționari/-e publici/-e din Primăria municipiului Bălți.

În cadrul acestui atelier, funcționarii au aflat mai multe despre egalitatea de gen și bugetarea sensibilă la gen, analizând o parte din bugetul mun. Bălți din perspectiva de gen, pentru a vedea cât de bine bugetul acoperă atât nevoile femeilor, cât și ale bărbaților.

Bugetarea sensibilă la gen (BSG) este un instrument care contribuie la creșterea echității sociale. BSG are drept scop eliminarea inegalităților dintre diverse persoane, bărbați și femei, indiferent de apartenență etnică, clasă sau statut social, mediu de reședință și vârstă.

BSG este o inițiativă care are ca scop să influențeze procesele bugetare și să promoveze egalitatea de gen și abilitarea femeilor. Acest instrument urmărește să aducă vocile societății civile în domeniul guvernării și să crească participarea femeilor în procesele de luare a deciziilor.

În iulie curent, circa 20 de organizații ale societății civile au fost instruite de expertele UN Women să analizeze bugetele din perspectiva de gen. AO “Afina” a fost una dintre aceste organizații ce a beneficiat de instruirea dată. Drept urmare, la inițiativa președintei AO “Afina”, Renata Grădinaru, a fost organizat acest atelier pentru funcționarii publici din Bălți, iar expertele UN Women i-au informat despre importanța BSG, întrucât, Primăria mun. Bălți are un Plan municipal de acțiuni ре anii 2018-2021 privind implementarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021, iar obiectivul general nr. 3 al acestui plan și este „Integrarea bugetării sensibile la dimensiunea de gen în procesul de elaborare a programelor bugetare”.

Mun. Bălți este prima localitate din țară care a elaborat în 2017 planul sus-menționat, iar în data de 17 decembrie 2017 el a fost aprobat de către Consiliul Municipal Bălți.

Acest atelier este parte a proiectului regional „Promovarea politicilor responsabile de gen în Europa de Sud-Est și R. Moldova”, susținut financiar de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.

Last updated: august 6, 2018 at 15:18 pm

Lasă un Răspuns